Päättäjillä vastuu sosiaali- ja terveysalan työvoiman ammattitaidosta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on tyytyväinen siihen että SOTE-ratkaisu saatiin aikaan maaliskuussa. Uudistuksen tavoitteena on ollut nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantuminen.
 
Valitettavasti hallitus on aiemmin esittänyt rakennepoliittisessa ohjelmassaan kuntien henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentämistä. Esitys on ristiriitainen ja vastakkainen SOTE-uudistuksen kanssa.
 
Laadukkaita palveluita pystytään tuottamaan, mikäli pidetään kiinni sosiaali- ja terveysalan ammatteja säätelevästä lainsäädännöstä, jonka tavoitteena on potilasturvallisuus ja hoidon laatu.
 
- Hallituksen ristiriitaiset esitykset koskettavat nimenomaan lähihoitajia, sillä taustalla itää ajatus että koulutettuja lähihoitajia voitaisiin korvata esimerkiksi pikakoulutetuilla hoiva-avustajilla.  Sosiaali- ja terveysalalle ollaan tuomassa vähemmän koulutettua työvoimaa, jolla ei ole eväitä potilaiden tilan tarkkailuun ja vaativiin hoitotoimenpiteisiin, sanoo Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Soila Nordström.
 
Sosiaali- ja terveysalalle saadaan säästöjä tuloksellisesta toiminnasta, minkä edellytyksenä on hyvin koulutettu ja osaava sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö.  SOTE-uudistuksen jatkovalmistelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota ammattitaidon lisäksi hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin, jotta koulutettu väki saadaan pysymään alalla. Arviolta 30 000 koulutettua sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa on jo jättänyt alan.
 
- Päättäjillä on nyt vastuu viisaista jatkopäätöksistä ja toivon, että SOTE-uudistuksen alkuperäinen tavoite eli potilaiden hoidon laadun parantaminen olisi tärkein tavoite.  Kelpoisuusehtoisuuksista tinkiminen tai henkilöstön koulutustason madaltaminen eivät siis voi tulla kyseeseen.
 
Tänään pidetään Tampere-talossa Tehyn lähihoitajapäivät, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL:in ja Suomen Lähihoitajat ry:n kanssa. Päiville on kokoontunut noin 150  lähihoitajaa.  
 
Lisätietoja: Soila Nordström, gsm 040 505 8300