Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Joulusatasia ja kulttuuriseteleitä

13.12.2020

Olipa kerran maa nimeltä Suomi, jossa taisteltiin maailmanlaajuista pandemiaa vastaan. Sairaaloissa varauduttiin pahimpaan. Tehohoitokapasiteettia vahvistettiin ja hoitohenkilöstöä koulutettiin vauhdilla uusiin tehtäviin. Tämä oli mahdollista, kun maahan julistettiin työnantajien toiveuneksi osoittautunut valmiuslaki. Sen turvin voitiin perua hoitajien kesälomia, määrätä ylitöihin ja pidentää irtisanoutumisaikoja. Rekisteröimällä ihmisiä valmistauduttiin jopa siihen, että alalta jo vuosia sitten poistuneet hoitajat voitaisiin määrätä takaisin töihin, jos tilanne pahenee.    T...

Lue lisää

Julhundringar och kultursedlar

13.12.2020

Det var en gång ett land som hette Finland, som stred mot en världsomfattande pandemi. På sjukhusen förberedde man sig för det värsta. Kapaciteten för intensivvård stärktes och vårdpersonalen utbildades med fart till nya uppgifter. Detta var möjligt för att man i landet tog i kraft en beredskapslag, en fullbordad önskedröm för arbetsgivarna. Lagen gjorde att man kunde annullera vårdarnas sommarsemestrar, beordra dem till övertidsarbete och förlänga uppsägningstider. Genom att registrera människor förberedde man sig även på så sätt, att vårdare som redan lämnat branschen för åratal sedan kun...

Lue lisää

Hoitajat vailla oikeuksia

09.12.2020

Vuotta 2020 tuskin kukaan jää kaipaamaan. Yleisesti se tullaan muistamaan koronapandemiasta. Hoitajille vuosi jää mieleen muita synkempänä – taisteluna perusoikeuksien kunnioittamisen puolesta.  Valmiuslaki otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä. Valmiuslaki antoi työnantajille mahdollisuuden mm. määrätä hoitajia ylitöihin, siirtää ja perua lomia. Täysin mielivaltaisesti ja mitään erityiskorvauksia maksamatta. Hoitajilla ei ollut oikeutta kieltäytyä. Hoitajilla ei myöskään ollut mahdollisuutta valittaa työnantajien ylireagoinneista ja jopa lainvastaisista toimista. Työnant...

Lue lisää

Vårdare utan rättigheter

09.12.2020

Knappast någon kommer att sakna året 2020. Generellt kommer man att komma ihåg det på grund av coronapandemin. För vårdarna kommer året att stanna kvar i minnet som ett ovanligt dystert år – som en kamp för respekt för deras grundläggande rättigheter.  Beredskapslagen infördes i mitten av mars. Den gav arbetsgivarna möjlighet att bland annat beordra vårdarna till övertid, flytta och dra in semestrar. Fullständigt godtyckligt och utan att betala några särskilda ersättningar. Vårdarna hade inte rätt att vägra. Vårdarna hade inte heller någon möjlighet att klaga om arbetsgivarna överreage...

Lue lisää

Suomen hallitus ajamassa ehdoin tahdoin hoitajat barrikadeille

02.12.2020

Helsingin Sanomien verkkosivuilla 1.12.2020 julkaistu artikkeli on kylmäävää luettavaa. HS:n mukaan ”Mikäli Suomessa otetaan taas käyttöön valmiuslaki, on ainakin yksi osanen sitä varten jo valmiina. Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ´reserviläisiä´ eli alan koulutuksen saaneita.”  Keppiä ei siis tarjota vain julkisella sektorilla sote-alalla parhaillaan työskenteleville, vaan sitä kaavaillaan aktiivisesti myös hoitoalan töistä muualle siirtyneille ja yk...

Lue lisää

Finlands regering håller på att tvinga sjukskötarna upp på barrikaderna - med flit

02.12.2020

En artikel som Helsingin Sanomat publicerat på sin sida 1.12.2020 ger kalla kårar. Enligt HS: ”Om beredskapslagen införs igen i Finland är åtminstone en del redan redo för den.” I Arbets- och näringsministeriet har man skapat en applikation, som gör det möjligt att vid behov kalla in och förpliktiga tiotusentals av hälsovårdens ’reserver’ det vill säga sådana som erhållit branschens utbildning.”    Piskan bjuds ut inte enbart åt de som arbetar som bäst inom social- och hälsovårdsbranschen i offentliga sektorn, utan den planeras även aktivt åt de som håller på att flytta ...

Lue lisää

Mitä Tehy vastustaa valmiuslain käyttöönotossa?

30.11.2020

Tehy ei vastusta kategorisesti valmiuslain käyttöönottoa. Tehy vastustaa ainoastaan sitä, että valmiuslailla kajottaisiin uudelleen hoitohenkilöstön perusoikeuksiin. Siihen ei ole tarvetta eikä perusteita. Tehyn mielestä valmiuslain sisältämistä sotealan toimivaltuuksista voidaan ottaa käyttöön: 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voidaan ohjata. 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömäs...

Lue lisää

Vad motsätter sig Tehy i ibruktagandet av beredskapslagen?

30.11.2020

Tehy motsätter sig inte kategoriskt ibruktagandet av beredskapslagen. Tehy motsätter sig enbart att vårdpersonalens grundläggande rättigheter åter skulle tillgripas med beredskapslagen. Det finns varken behov eller grunder för det. Enligt Tehy kan man ta i bruk befogenheterna inom social- och hälsovårdssektorn som ingår i beredskapslagen: - § 86, som möjliggör att verksamheten i verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården kan ändras.- § 87, som möjliggör att övrig hälsovård kan styras.- § 88, som möjliggör att man inom hälsoskyddet samt social- och hälsovårdstjänsterna kan flexa inom ...

Lue lisää

Maskisuositus tuli myös päiväkoteihin

27.11.2020

Monilla paikkakunnilla on uusia suosituksia koronaviruksien leviämisen ehkäisemiseksi. Ensimmäistä kertaa on myös päiväkoteihin tullut maskisuositus.   Pääkaupunkiseutu, monet muut Uudenmaan kunnat sekä myös suuret kaupungit kuten Tampere suosittavat maskien käyttöä myös varhaiskasvatuksessa.   Päätökset ovat kuntakohtaisia. Suositus koskee työntekijöitä – ei lapsia. Jo aikaisemmin ovat kunnat voineet ohjeistaa vanhempia käyttämään maskia tullessaan sisään päiväkotiin.   Maskin käyttöä suositellaan kaikille päiväkodin työntekijöille ja aivan erityisesti kiertäv...

Lue lisää

Miten vammaiset selviävät korona-ajasta – tule mukaan webinaariin

26.11.2020

Yli puoli vuotta kestäneen koronapandemian aikana koronan vaikutukset vammaispalveluihin ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tehyn sosiaalialan verkoston webinaarissa 9.12.2020 on aiheena vammaispalveluiden järjestäminen koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa.  Koronakriisistä selviämisen edellytyksenä on, että kaikki pystyvät ymmärtämään yhteiset ohjeet ja noudattamaan niitä. Ketään ei voi jättää tiedon ulkopuolelle. Ohjeiden ja suositusten tulvassa tilanne on erityisen haastava ihmisille, joiden on vaikea käsitellä s...

Lue lisää