Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Erikoistumiskoulutukset kiinnostavat sote-alan ammattilaisia

05.05.2021

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Kysyimme lokakuussa 2020 jäseniltämme kokemuksia erikoistumiskoulutuksista ja ehdotuksia niiden kehittämiseen. Lisäksi selvitimme, miten erikoisosaamista voisi uran aikana nykyistä paremmin tunnustaa. Saimme 770 vastausta jäseniltämme, joilla koulutustaustansa perusteella on mahdollisuus osallistua erikoistumiskoulutuksiin. Vastaajat edustivat hyvin kokeneita laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Noin 70 % vasta...

Lue lisää

Tehys fullmäktigeval var en framgång – tack till väljarna!

04.05.2021

33,2 % av de röstberättigade använde sin rösträtt i Tehys fullmäktigeval! Valprocenten som är nästan åtta procentenheter högre än i föregående val, är ett fantastiskt resultat. Resultatet berättar om en exceptionell framgång i valet av fackförbundfältets högsta bestämmande organ. Hos oss gjorde medlemmarna en kursändring. Röstningsprocenten som vid varje val fallit steg nu kraftigt. Jag skulle ha lust att ge andra fackförbund en utmaning, gör samma sak som vi har gjort! Jag är oerhört stolt över kandidaterna, röstarna och resultatet. Varje Tehy medlem som gav sin röst, satte en för sig sjä...

Lue lisää

Mikä ihmeen ”rakenteellinen alijäämä”?

04.05.2021

Kuntien talouden kuvaamisessa on vakiintunut termi ”rakenteellinen alijäämä”. Kuulijan mielessä piirtyy kuva jostain lainomaisesta ja ihmisten päätöksistä riippumattomasta taloudellisesta pulmasta. Kuntasektorilla palkkavaatimukset tyrmätään toistuvasti vetoamalla rakenteelliseen alijäämään, josta syystä varoja ei ole. Kun ongelma määritellään rakenteelliseksi, halutaan antaa kuva, ettei asialle voi tehdä mitään. Se on kuin muuri, johon ei muurinmurtajaa ole keksitty. Todellisuudessa asia on täysin toinen. Rakenteelliseen alijäämään vetoaminen on joko tiedostamatonta tai tietoista sumutusta...

Lue lisää

Vad då för ”strukturellt underskott”?

04.05.2021

Uttrycket ”strukturellt underskott” har etablerats i beskrivningen av kommunernas ekonomi. I åhörarens sinne tecknas en bild av något juridiskt dilemma som är rättsligt och oberoende av människors beslut.   I den kommunala sektorn avfärdas lönekraven upprepade gånger, med hänvisning till att det inte finns medel på grund av ett strukturellt underskott. När ett problem definieras som strukturellt, vill man ge intryck av att ingenting kan göras åt saken. Det är som mur, för vilken ingen murbrytare har uppfunnits. I verkligheten är saken helt annorlunda. Att hänvisa till ett strukturellt ...

Lue lisää

Tehyn valtuustovaalit olivat menestys – kiitos äänestäjille!

29.04.2021

Tehyn valtuustovaaleissa ääntänsä käytti 33,2 % äänioikeutetuista! Lähes kahdeksan prosenttiyksikköä edellistä vaalia korkeampi äänestysprosentti on huima tulos. Tulos kielii poikkeuksellisen vahvasta onnistumisesta ammattijärjestökentän ylimmän päättävän elimen vaaleissa. Meillä suunnanmuutoksen tekivät jäsenet. Vaali vaalilta laskenut äänestysprosentti nousi nyt isosti. Tekisi mieleni esittää muille ammattiliitoille haaste, tehkää sama perässä! Olen ehdokkaista, äänestäjistä ja tästä tuloksesta tavattoman ylpeä. Jokainen äänensä antanut Tehyn jäsen laittoi itselleen sopivan värisen vii...

Lue lisää

Varhaiskasvatus ei sammaloidu – tavoitteita vuoteen 2040

23.04.2021

Suomessa on jo vuosia puhuttu varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta. Nyt julkaistussa koulutuspoliittisessa selonteossa on tavoitteelle asetettu toimenpiteet. Selonteon tavoitteena on lapsen oikeuksien ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja laadun turvaaminen koko maassa.  Samalla lisätään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja kavennetaan oppimiseroja. Osallistumista lisätään tuomalla esiin aiempaa enemmän varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen oppi...

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on johdettava kunnissa

22.04.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta-päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa ja johtamisessa. Historiallisesti merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on pian käsillä, monien vuosien väännön jälkeen. Uudistuksessa mm. sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle. Toistaiseksi ...

Lue lisää

Jäsenmaksu? Ääni Tehyn toiminnalle

19.04.2021

Tehyn blogisarjassa kerrotaan valtuustovaalien pääteemoista. Arja Tuomisoja kertoo, millaista työtä jäsenmaksutuloilla tehdään jäsenten hyväksi. Tehy-vaalien äänestys on käynnissä ja jatkuu 21.4. asti. Voit selata ehdokkaita Tehyn vaalikoneessa. Äänestää voit vaalisivuston tai Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen voit ladata Android- sekä Apple -älypuhelimiin ja tabletteihin. Tiedätkö, mistä asioista Tehyn valtuusto päättää ja miten se liittyy Tehyn jäsenyyteen? Valtuusto päättää edunvalvonnan ja toiminnan linjauksista, mutta Tehyn jäsenet päättävät äänestäm...

Lue lisää

Ääni hyville työoloille

15.04.2021

Tehyn blogisarjassa kerrotaan valtuustovaalien pääteemoista. Kaija Ojanperä kertoo työoloista – millaista työtä ammattiyhdistysliikkeessä tehdään työolojen eteen. Tehy-vaalien äänestys on käynnissä ja jatkuu 21.4. asti. Voit selata ehdokkaita Tehyn vaalikoneessa. Äänestää voit vaalisivuston tai Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen voit ladata Android- sekä Apple -älypuhelimiin ja tabletteihin.   Keväällä 2021 tehyläiset valitsevat joukostaan ne, jotka päättävät työelämään vaikuttavista asioista seuraavien neljän vuoden ajan. Tehyn päätöksenteossa v...

Lue lisää

Ääni paremmalle palkalle

12.04.2021

Tehyn blogisarjassa kerrotaan valtuustovaalien pääteemoista. Ralf Sund kertoo palkkapolitiikasta ja työehdoista – millaista työtä ammattiyhdistys-liikkeessä tehdään näiden asioiden eteen. Tehy-vaalien äänestys on käynnissä ja jatkuu 21.4. asti. Voit selata ehdokkaita Tehyn vaalikoneessa. Äänestää voit vaalisivuston tai Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen voit ladata Android- sekä Apple -älypuhelimiin ja tabletteihin. Tehyn palkkapolitiikassa voidaan erottaa kaksi osaa. Yhtäältä sopimukset takaavat palkkaukselli-sen perustason, joka on kuin vakuutus. Ilman vahvaa liittoa ja työehtos...

Lue lisää