Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Varhaiskasvatus on enemmän kuin lapsen oikeus– perhe, työelämä ja yhteiskunta hyötyvät myös

15.06.2020

Poikkeusolot ovat osoittaneet, miten tärkeää varhaiskasvatus on sekä lapsille, perheille että yhteiskunnalle. Päiväkodit ja perhepäivähoito ovat toimineet koko koronakriisin ajan. Varhaiskasvatus on mahdollistanut koronapotilaita hoitavien työssä käynnin.    Päivähoidon ja nykyään varhaiskasvatuksen tehtävässä ovat eri aikoina korostuneet erilaiset näkökulmat. Voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia laadittaessa on ollut lähtökohtana lapsen etu ja nimenoman lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, joka rakentuu...

Lue lisää

Terveystieteiden aika palata Helsingin yliopistoon

11.06.2020

Tehy on jo pitkään esittänyt terveystieteiden tutkintoon johtavan koulutuksen uudelleen käynnistämistä Helsingin yliopistossa. Syynä on työvoiman tarve.   Hallitus panostaa neljännessä talousarvioesityksessä osaamiseen ja koulutukseen. Tämä näkyy erityisesti korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteisessa lisäyksessä. Hallitus esittää lähes viisi tuhatta uutta aloituspaikkaa, joista yliopistoon 2600 ja ammattikorkeakouluun 2200. Oletan, että amk:n aloituspaikoista kohtuullinen osa kohdentuu työvoimavaltaiselle sote-alal...

Lue lisää

Lastenhoitajasta on moneksi – uusi tehtävä on ollut mahdollisuus

08.06.2020

Koronakevät on osoittanut, että varhaiskasvatuksen lastenhoitaja voi tehdä monenlaista työtä. Määräaikaisilla tehtäväsiirroilla on vältytty lomautuksilta.   Päiväkotien henkilöstöstä nimenomaan lastenhoitajat siirtyivät koronaepidemian myötä uusiin tehtäviin. Koska useilla lastenhoitajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus, he siirtyivät työskentelemään ikäihmisten palveluihin.   Uudet määräaikaiset työtehtävät ovat löytyneet kotihoidosta, asumispalveluista, palvelukeskuksista ja tehostetu...

Lue lisää

Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu – Mitä uusi kuntaratkaisu tarkoittaa varhaiskasvatuksessa?

02.06.2020

Tehy neuvottelee tulevaisuudessakin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä ja edustaa varhaiskasvatuksen jäseniään. Mitä uusi sote-sopimus tarkoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle? Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat pysyvät Kvtes:ssä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden sote-sopimuksen piiriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt Kvtes:n liitteistä 3 ja 4 siirtyvät sote-sopimukseen 1.9.2021. Päiväkotien henkilöstö on KVTESin liitteessä 5 ja perhepäivähoidon liitteessä 12. Tehyläisten varhaiskasvatusalan jäsenten edunvalvonta Kvtes:n pii...

Lue lisää

Miksi oppiminen ei lopu koskaan? – kilpailu osaajista kiihtyy

20.05.2020

Sote-alan vetovoimaa on nostettava tarjoamalla oikein kohdennettua osaamista sekä valmistuville että työelämässä oleville.   Valmisteilla oleva jatkuvan oppimisen uudistaminen keskittyy työikäisten osaamiseen liittyvien palvelujen kehittämiseen, työn ja osaamisen kohtaannon parantamiseen sekä alueellisen ekosysteemin vahvistamiseen. Mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa tehyläisille?  Uudistus koskettaa tehyläisiä, koska siinä keskitytään työuran aikaiseen oppimiseen. Aiemmin olemme&nbs...

Lue lisää

Kirurginen suojus on ensisijainen – kankaisen kuiduista hengitysoireita

15.05.2020

Asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa. Näin määrää sosiaali- ja terveysministeriö.  Tavoitteena on suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronavirustartuntaan.   Jos kirurgista nenä-suusuojusta ei ole, on käytettävä pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä. Tulkitsen tässä vahvan linjauksen kirurgisten nenä-suusuojainten ensisijaiseen käyttöön. Kankaiset maskit o...

Lue lisää

Tukipilareille on suuri tarve – lähiesimiehet tuntevat joukkonsa

14.05.2020

Kriisitilanne kutsuu esimiehet ja johtajat sinne, missä henkilöstö tekee työtään eli paljon puhuttuun etulinjaan.  Hoitajien ammattitaidolla on potilashoidon onnistumisessa valtavan suuri merkitys. Merkitys korostuu kriisitilanteissa, minkä koronaepidemia on osoittanut. Ilman hoitajien osaamista ei terveydenhuolto onnistu hoitamaan vaikeasti sairaita koronapotilaita esimerkiksi teho-osastoilla.     Hoitajat käyttävät kaiken osaamisensa potilaiden hyväksi 24/7. He opettelevat uusia käytäntöjä ja&nb...

Lue lisää

Kuntoutusammattilainen pelkää koronatartuntaa työssään – kaikkea ei voi tehdä etänä

13.05.2020

Asiakastyötä tekevistä fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, kuntoutusohjaajista, jalkaterapeuteista ja muista kuntoutusalan ammattilaisista joka kolmas pelkää saavansa koronatartunnan työssään. Tämä selvisi Tehyn jäsenilleen tekemässä kyselyssä.   Kuntoutuspalvelujen järjestäminen etäterapioina vähentää tartuntapelkoa, mutta kaikkia kontakteja ei voi korvata etänä. Etenkin sairaaloissa ja palveluasumisen yksiköissä kontaktit tapahtuvat lähikontaktissa, kasvokkain.  Kuntoutuksen ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin monia ihmisiä lähikontaktissa. He eivät...

Lue lisää

Kotihoidon pysäköintiongelmat helpottuvat – vaikutustyö tuotti tulosta

08.05.2020

Tehy on ollut osaltaan ajamassa lainsäädäntömuutosta, joka ratkaisee kotihoidon pitkäaikaisia pysäköintiongelmia. Vaikuttamistyö ammattiliitossa on pitkäjänteistä. Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu tieliikennelain muutoksen myötä 1.6.2020. Kunta voi vastaisuudessa myöntää pysäköintitunnuksen kotihoidon pysäköintiä varten. Ikäihmisten määrän kasvun myötä myös kotiin tarjottavien palvelujen määrä kasvaa varsinkin suurissa kaupungeissa. Muutoksen myötä lainsäädännöllä varmistetaan se, että työaika voidaan pääsääntöisesti käyttää välittömää...

Lue lisää

Ulkoilu ja käsipesu ehkäisevät tartuntoja päiväkodeissa – ryhmiä ei pidä yhdistää

08.05.2020

Päiväkotien työntekijät kaipaavat nyt viranomaisilta määräyksiä, joita kaikkien työnantajien pitää noudattaa.   Päiväkodeissa on kuluneiden viikkojen aikana luotu uusia toimintamalleja, joilla on tarkoitus vähentää koronatartunnan riskiä. Lasten määrä saattaa 14.5. lisääntyä merkittävästi, ja päiväkotien pitää nopeasti mukautua uuteen tilanteeseen. Moni työntekijä on lomalla, lomautettuna tai muissa tehtävissä.   Moni asia pysyy kuitenkin ennallaan. Tartuntoja on ehkäistävä, ja ohjeita noudatettava. Toimint...

Lue lisää