Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Yksityiset hoiva- ja päiväkodit suurennuslasin alle

07.02.2019

Median otsikot ovat viime päivinä täyttyneet ikäihmisten yksityisten palvelujen ongelmista kuten räikeistä vajeista henkilöstön määrässä ja palvelun laadussa. Tilanne on hälyttävä. Sama koskee päiväkoteja. Puutteet tulevat vihdoin julkisuuteen kertaryminällä. Tämän tulee johtaa merkittäviin parannuksiin, vastuun ottamiseen, kansalliseen ohjaukseen sekä valvonnan ja omavalvonnan huomattavaan tehostamiseen. Henkilökuntaa on liian vähän, koulutustaso ei ole riittävä, koulutettu hoito- ja kasvatushenkilöstö tekee siivousta, ruokahuoltoa, pyykinpesua jne. Kaikki se aika on poissa asiakkaalta, ol...

Lue lisää

Mikä on muuttunut vanhusten hoidossa – vai onko mikään?

05.02.2019

A-studio tammikuussa 2019 ja A-studio toukokuussa 1997. Molemmissa aiheena vanhusten hoito, mikä on muuttunut? Ennen puhuttiin vanhusten hoidosta, vanhankodeista ja pitkäaikaishoidosta. Nyt puhutaan ikäihmisten palveluista, tehostetusta palveluasumisesta ja kotihoidosta. Ennen puhuttiin säästämisestä, nyt puhutaan menojen leikkaamisesta. Ennen arvostettiin koulutuksen tuomaa osaamista, nyt mennään niin halvalla kuin kehdataan. Ennen palvelu oli enimmäkseen julkista, kunnan tuottamaa hoitoa, nykyään painotus on yksityisellä sektorilla. Mielensäpahoittajan sanoin: oliko kaikki ennen paremmin?...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus on paljon muutakin kuin 0.5

01.02.2019

Viime päivinä on keskusteltu paljon ikäihmisten hoidon laadusta ja henkilöstömitoituksesta. Ongelmat on tiedetty jo pitkään. Asia nousi otsikoihin, kun Valvira keskeytti Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toiminnan Kristiinankaupungissa. Laista puuttuu tällä hetkellä säädös ikäihmisten hoidon henkilöstömitoituksesta. Toteutuneen henkilöstömitoituksen vähimmäistason on oltava vähintään 0,50 tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä. Luku perustuu ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen (2017­-2019). Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työvuorossa olisi yhtä hoitotyöntekijää kohden kaksi...

Lue lisää

Mehiläinen vaatii lisää rahaa – onko ahneudella mitään rajaa?

31.01.2019

Mehiläinen julkaisi 30.1. tiedotteen, jossa yritys kertoo haluavansa lisää rahoitusta vanhustenhoitoon sekä korkeampia henkilöstömitoituksia. Tottahan toki. Näin Mehiläinen saa pumpattua lisää rahaa kunnilta, mutta mikään ei muutu. Mehiläisen tulisi jo nyt noudattaa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaista henkilöstömitoitusta, mutta näin Mehiläinen ei suinkaan aina toimi. Sen sijaan Mehiläinen nipistää henkilöstömääristä: sijaisia ei hankita ja jos sijaisia hankitaan, työskentelevät he lyhyempiä työvuoroja kuin vakituiset työntekijät. Viikonloppuisin kaikki työvuorot ovat lyhyempiä...

Lue lisää

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

28.01.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sen perusteella laaditaan ja toteutetaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Johtamisen lähtökohta varhai...

Lue lisää

Riittävät RESURSSIT varhaiskasvatuksessa

18.01.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Varhaiskasvatuksen toteuttamisen reunaehtoina toimivat mm. varhaiskasvatuslaki ja lasten oikeuksien sopimus. Laki määrittää, kuinka monta lasta yhden kasvattajan vastuulla voi olla ja minkä kokoinen ryhmä saa olla. Palvelun tuottajan...

Lue lisää

Työskenteletkö omalla alallasi?

14.01.2019

Keskustelu siitä, miten työelämän muutoksista voi selvitä näkyy viikoittain lehtien palstoilla ja some-kanavissa. Yhteiskuntaan vaikuttavat muutostekijät heijastuvat työelämään uusina osaamistarpeina. Sosiaali- ja terveysalan työ on erityinen ja ammattihenkilöiden työhön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia on myös säädelty maassamme pitkään. Erityisesti laillistettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden saamisen edellytyksenä on katsottu olevan ammattiin johtavan tutkinnon suorittaminen. Esimerkiksi sairaanhoitajan tai röntgenhoitajan ammattia Su...

Lue lisää

Ratkaisu päiväkotien ahdinkoon

11.01.2019

Päiväkotien arjessa on päivittäin tilanteita, joissa lapsia hoidetaan vajaalla miehityksellä. Tilanteet ovat hetkellisiä, koko päivän, useamman päivän tai jopa viikkoja kestäviä. Varhaiskasvatuksessa on se hyvä tilanne, että varhaiskasvatuslaki ja asetus varhaiskasvatuksesta määrittävät ryhmien enimmäiskoon ja sen, kuinka monta lasta kullakin kasvatusvastuullisella voi olla vastuullaan. Tilanteesta tekee huonon se, että lakia ei noudateta ja toisaalta se, että laki mahdollistaa satunnaisen poikkeamisen. Ja sitähän hyödynnetään. Asiaa mutkistaa myös se, että lasten hoitopäivät ovat useimmite...

Lue lisää

Pitääkö olla huolissaan terveysalan ja varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnista?

17.12.2018

Kevan julkisen alan työhyvinvoinnin seurantatutkimus julkaistiin perjantaina. Tutkimustulokset ja kentältä tulleet viestit terveysalan ja varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin tilasta pysäyttävät miettimään, mitä olisi tehtävissä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toivoi jo joulupukilta lisää osaavia ammattihenkilöitä ja parempia työolosuhteita. Kevan tutkimuksen mukaan näin toivoo myös moni alan työntekijä. Terveysalalla joka toinen vastaajista koki, ettei heillä ole riittävästi aikaa saada työnsä tehdyksi ja 57 % koki, ettei työyhteisössä ole riittävästi työntekijöitä. Kokemus henkilö...

Lue lisää

Laske onko päiväkotiryhmäsi oikean kokoinen

13.12.2018

Nyt voit käydä Tehyn sivulla laskemassa onko päiväkotiryhmäsi mitoitus kunnossa. Oikean mitoituksen laskemiseen vaikuttaa monia asia. Ja monesti se onkin hankala laskea. Lähdetään helpoimmasta: laskemisessa täytyy tietää kasvattajien määrä. Kasvattajia on 1,2 tai 3. Heitä voi olla enemmän kuin kolme, mutta lapsia saa olla vain kolmen kasvattajan verran. Yhdellä kasvattajalla voi olla joko 4 alle 3-vuotiasta tai 8 yli 3-vuotiasta tai peräti 13 yli 3-vuotiasta osapäiväistä lasta, jotka ovat paikalla alle 5 tuntia päivässä. Tai sitten sekoitus kaikkia. Ja silloin onkin vaikea laskea, milloin m...

Lue lisää