Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Utbildningsersättningarna för Yrkeshögskolorna måste bibehållas

25.03.2021

Med tillbakadragandet av utbildningsersättningarna från yrkesutbildningarna var det förväntat att rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, skulle föreslå som en del av social och hälsovårdsreformen att yrkeshögskolornas social- och hälsostuderande ska göra praktik utan kostnad. Social- och hälsovårdsbranschen kan inte likställas med andra branscher. Är arbetsplatserna redo att vara flexibla om handledarersättningarna dras in? Kommer praxisen att öka för arbetsplatserna att bara anta potentiella framtida anställda för praktik och investera i kvalitet och beständighet istället för ...

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen koulutuskorvaukset säilytettävä

25.03.2021

Koulutuskorvausten poistuessa ammatillisesta koulutuksesta oli odotettavissa, että ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää osana soteuudistusta ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelun maksuttomuutta. Sosiaali- ja terveysalaa ei voi rinnastaa muihin aloihin. Ovatko työpaikat valmiita venymään, jos ohjauskorvaukset poistetaan? Lisääntyykö käytäntö, että työpaikat ottavat harjoitteluun vain potentiaaliset tulevat työntekijät ja panostavat määrän sijasta laatuun sekä pysyvyyteen? Työnantajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti niistä opiskelijoista,...

Lue lisää

Perhekeskus kokoaa äitiyshuollon palvelut yhteen

22.03.2021

Kätilöliitto, Tehyn terveydenhoitajajaosto ja Tehyn kuntoutusalan verkosto ovat tehneet laajan artikkelin raskausajan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoidosta ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä äitiyshuollossa. Tällä hetkellä raskauden suunnittelun, seurannan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoito sekä palvelut ovat jakaantuneet Suomessa usealle eri toimijalle. Raskauden ehkäisy ja seuranta sekä synnytyksen jälkeinen aika ovat suurelta osin avoterveydenhuollon vastuulla, kun taas hedelmöityshoidot, ultraääniseulat ja riskiraskauden seuranta sekä erityispolikli...

Lue lisää

Familjecentret samlar samman mödravårdstjänster

22.03.2021

Finlands Barnmorskeförbund, Tehys hälsovårdsenhet och Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen har skrivit en omfattande artikel om våden under graviditet, förlossning och under postpartum perioden och vikten av multiprofessionellt samarbete inom moderskapsvården. För närvarande är graviditetens planering, uppföljning, förlossning och postpartumvård och tjänster uppdelade i Finland mellan flera olika aktörer. Den öppna hälsovården har till stor del ansvaret för prevention och uppföljning av graviditet samt postpartumperioden, medan specialsjukvården igen har ...

Lue lisää

Arbetsgemenskapens osynliga barn

19.03.2021

Kommer du ihåg muminhistorien om det osynliga barnet? I historien kommer Too-ticki till Muminhuset med en osynlig flicka, Ninni. Ninni hade växt upp i en oförsonlig atmosfär och hennes tant har visat att hon inte tycker om Ninni. Därför har Ninni blivit osynlig. Hur skulle det kännas att vara arbetsplatsens Ninni? Som arbetstagare vill vi vara en del av arbetsgemenskapet, bli noterade och påverka saker kring vårt arbete. Det är en av kraftkällorna. Det som är oroväckande i Kevas arbetshälsoutredning 2020 är att enbart hälften av de anställda i den offentliga sektorn upplever att de kan påve...

Lue lisää

Koulutus on tie laadukkaisiin sote-palveluihin

18.03.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta- päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Suomi tunnetaan koulutuksen ja osaamisen mallimaana. Yksi mittari tähän on laaja säädeltyjen ammattien määrä Suomessa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuuksista ammattihenkilön tehtäviin säädellään lainsäädännön turvin. Valitet...

Lue lisää

Social- och hälsovården kollapsar om coronavaccinationerna av personalen drar ut på tiden

17.03.2021

En intensiv debatt om arrangemangen för coronavaccinationerna har tagit fart i offentligheten, då vaccinationerna har kommit igång och tillgången till vaccin verkar vara på väg att bli bättre. Samtidigt som Finland är nedstängt och diskussionen om ett utegångsförbud får de sociala medierna att explodera, går personalen inom social- och hälsovården samt småbarns-pedagogiken dagligen till arbetsplatser där de i allra högsta grad utsätter sig för coronaviruset, eftersom det är omöjligt att jobba på distans eller hålla avstånd. Tyvärr har alla inte lika goda möjligheter att skydda sig som perso...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuolto romahtaa, jos työntekijöiden koronarokottaminen viivästyy

17.03.2021

Julkisuudessa on alkanut kiivas keskustelu koronarokotejärjestyksestä, kun rokotukset on saatu käyntiin ja niiden saatavuus olisi näillä näkymin parantumassa.   Samaan aikaan kun Suomi on ns. sulkutilassa ja keskustelu ulkonaliikkumisrajoituksista saa sosiaalisen median räjähtämään, sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö menee joka päivä työpaikalle, mitä suurimmassa määrin altistamaan itsensä koronavirukselle, koska etätyön tekeminen ja etäisyyden pitäminen on mahdotonta.   Valitettavasti suojautumiseen ei ole kaikkialla yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin...

Lue lisää

Ensihoidon koulutuksesta työelämään

16.03.2021

Ensihoidon tutkintoon johtavaa koulutusta on Suomessa tarjolla niin ammatillisella toisella asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Tutkintokoulutukset antavat ensihoitoasetuksen mukaiset kelpoisuudet perus- ja hoitotason ensihoidon tehtäviin. Lisäksi Pelastusopisto tai sen opetussuunnitelmaa noudattava pelastuslaitos voi tarjota pelastusalan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta Suomessa. Perustason ensihoidon osaamisalaa voidaan opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sisällä ja osaamisalan valinneet valmistuvat perustason ensihoidon tutkintonimikkeellä. Uudistettu koulutus...

Lue lisää

Työyhteisön näkymätön lapsi

12.03.2021

Muistatko Muumitarinan näkymättömästä lapsesta? Siinä Tuu-tikki tuo Muumitaloon näkymättömän tytön, Ninnin. Hän oli kasvanut armottomassa ilmapiirissä ja hänen tätinsä oli osoittanut, että tyttö ei ole haluttu. Sen seurauksena Ninni oli muuttunut näkymättömäksi. Miltä sinusta tuntuisi olla oman työpaikkasi Ninni?    Työntekijöinä haluamme olla osa työyhteisöä, tulla huomatuksi ja vaikuttaa työtämme koskeviin asioihin. Se on yksi voimavaratekijä. Huolestuttavaa on Kevan&nbs...

Lue lisää