Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Postin tuo Pate jokaisen luo – stoppi työehtosopimusten shoppailulle

04.09.2019

Posti sohaisi ampiaispesään, kun se ilmoitti siirtävänsä pakettilajittelun toisen työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019 lukien. Temppu tarkoittaisi roimaa palkanalennusta noin 700 työntekijälle. Muutoksella posti kertoo tavoittelevansa 150–200 miljoonan euron säästöjä. Posti on tehnyt hyvää tulosta. Liikevaihto on kasvanut erityisesti paketti- ja verkkokaupassa. Miten voi olla mahdollista, että Posti noin vain siirtää työntekijöitä halvemman työehtosopimuksen piiriin vain kasvattaakseen voittojaan? Työnantajat harvoin vaihtavat liittoa muun tarkoituksen kuin halvemman sopimuksen takia. Tällä ...

Lue lisää

Malttia vakanssien vaihtoon päiväkodeissa

15.07.2019

Päiväkotien arki tulee mullistumaan vuoteen 2030 mennessä jos ja kun laissa säädetty henkilöstörakenteen muutos toteutuu. Nykyinen henkilöstörakenne on lastenhoitajapainotteinen eli 2/3 henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia. Vuonna 2030 tilanteen pitää olla päinvastainen eli kolmannes varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja kaksi kolmesta opettajia tai sosionomeja. Koulutetusta henkilökunnasta ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista on monin paikoin huutava pula. On tehty useampiakin arvioita siitä, onko henkilöstörakenteen muutos mahdolli...

Lue lisää

Sak-aika päiväkotien arjessa

10.07.2019

Päiväkotien ns. sak-aika herättää edelleen kummastusta ja hankaloittaa päiväkotien arkea. Sak-aika ei ole uusia asia, mutta reilu vuosi sitten sitä lisättiin ja se näkyy arjessa monellakin tavalla. Mutta näkyykö se lisääntyneenä laatuna? Mutta mikä ihmeen sak-aika? Kyseessä on varhaiskasvatuksen työajan erityismääräys, joka koskee päiväkodinjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työaikaa.  Viikkotyöajasta noin 13 % eli noin 5 tuntia voi varata suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen. Aika on lapsiry...

Lue lisää

Pitovoimasta lääke hoitajapulaan

08.07.2019

Viime viikkoina on kirjoitettu paljon sosiaali- ja terveysalaa uhkaavasta hoitajapulasta. Tehynkin selvitysten mukaan asia on todellinen, sillä sijaisia on entistä vaikeampi saada alalle. Koulutettua ammattihenkilöstöä kyllä on, mutta olennaista on se, miten hoitajat saadaan pysymään alalla. Ketään kun ei voi pakottaa työskentelemään omalla alalla koulutuksen jälkeen ja rajojakaan emme voi sulkea. Tällä hetkellä Ruotsi ja Norja houkuttavat suomalaisia, etenkin kaksikielisiä hoitajia. Siksi nyt on tehtävä todella kaikki sen eteen niin valtakunnallisesti kuin työpaikoillakin, alan veto- tai o...

Lue lisää

Ketä varten työnjakoa kehitetään?

27.06.2019

Antti Rinteen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen. Keinoksi on kirjattu parantaa perustason palveluiden saatavuutta tulevaisuuden sotekeskuksissa. Yksi tavoite on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sotepalveluihin. Ohjelmassa esitetään, että hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa ja jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä. Palvelun käyttäjinä olemme vähintäänkin tyytyväisiä, jos tavoite toteutuu. Hoitotakuun tiukentaminen edellyttäisi THL:n arvion mukaan, että terveyskeskuksiin lisät...

Lue lisää

Sote-uudistus ei onnistu käytännössä ilman hoitotyön johtajia

26.06.2019

Juuri hyväksytyssä hallitusohjelmassa lukee näin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. ” On hienoa, että hallitusohjelmassa on kuvattu näin konkreettisella tasolla nimenomaan perusterveydenhuollon parantaminen ja kirjaus hoitoketjujen sujuvuudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välisen työnjaon kehittämisestä. On selvää, että laadukkaiden palveluiden t...

Lue lisää

Hallituksen askelmerkit varhaiskasvatukseen

17.06.2019

Uusi hallitus tuo muutoksen tuulia varhaiskasvatukseen. Suuri osa niistä on hyvinkin tervetulleita. Edellisen hallituksen tekemiä huononnuksia korjataan. Lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan. Kaikki lapset ovat taas samalla viivalla osallistumisoikeuden suhteen. Vuonna 2016 ryhmäkokoja päätettiin suurentaa nostamalla yli 3-vuotiaiden suhdelukua. Osa kunnista suurensi ryhmiä, osa taas ei. Nyt kaikki kunnat siirtyvät takaisin suhdelukuun 7 lasta/kasvattaja. Lakiin kirjataan myös kaivattu kolmiportaisen tuen malli ja varhaiskasvatukseen kehitetään ohjelma...

Lue lisää

Osatyökykyisyys koskettaa meitä kaikkia – todennäköisesti

12.06.2019

Tehyn asiantuntija Kaija Ojanperä kirjoittaa blogissaan hallitusohjelmasta – miltä hallitusohjelma näyttää osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamisen näkökulmasta. Osatyökykyisyys todennäköisesti koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa työelämää. Työikäisistä suomalaisista peräti 1,9 miljoonalla, eli yli puolella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma jossain vaiheessa työelämää. THL:n FinSote -tutkimuksen mukaan aikuisväestöstä joka neljäs kokee, ettei terveys kestä työtä eläkeikään asti. Edellisen hallituksen yksi kärkihankkeista oli ”Osatyökykyisille tie työelämään -hanke (OTE)”. E...

Lue lisää

Vetovoimasta lääke hoitajapulaan

07.06.2019

Tehyn tämän vuoden kesäaikakysely osoitti, että sijaispula on monen työpaikan ongelma. Osalla ongelma kilpistyy nyt kesäaikaan, mutta osalla sijaispula on ympärivuotista. Lähes päivittäin nousee julkisuudessa keskustelu siitä, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä oikeasti pulaa? Koulutettua ammattihenkilöstöä kyllä on, mutta suurempi kysymys on, miten heidät saadaan pysymään alalla. Ketään kun ei voi pakottaa työskentelemään omalla alalla koulutuksen jälkeen ja rajojakaan emme voi sulkea heiltä. Ainut keino on siis lisätä alan vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Kaikki pä...

Lue lisää

Päiväkotien arki on varallaoloa ilman korvausta

06.06.2019

Kun päiväkodin työntekijä sairastuu äkillisesti, hänelle on hankittava sijainen. Se, miten asia hoidetaan, kuuluu esimiehen vastuulle. Jos sairastumisesta saadaan tieto jo edellisen työpäivän aikana, asia on helpompi järjestää. Kun tilanne selviää vasta poissaoloa edeltävänä iltana, yönä tai juuri vuoron alkaessa, asia on hankalampi. Työpaikalla on oltava selkeä toimintamalli ja vastuunjako siitä, miten asia hoidetaan. Toimintatapoja asian ratkaisemiseksi on monia ja totuus taas kerran tarua ihmeellisempää. Valitettavan usein kuulee toimintamallista, jossa työntekijät ovat perustaneet oman ...

Lue lisää