Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Euroopassa koronalisiä jaettu - milloin Suomi maksaa koronalisää hoitajille?

14.08.2020

Kiitoksia, taputuksia ja juhlavalaistuksia. Ne lämmittävät toki hoitajien mieltä, mutta eikö Suomi oikeasti pysty parempaan? Monissa Euroopan maissa on maksettu koronalisiä tai muuten huomioitu palkassa koronan aiheuttama haitta. Islannissa hallitus antoi jo huhtikuussa miljardin islannin kruunun (noin 6,3 m €) suuruisen valtiontuen käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten koronalisiin. Saksassa maksettiin heinäkuussa vanhustenpalveluissa työskentelevälle hoitohenkilöstölle 1500 euron veroton kertakorvaus. Avustuksen saivat niin sairaanhoitajat, lähihoitajat kuin henkilökohtaiset avust...

Lue lisää

I Europa har man delat ut coronatillägg – när kommer man att betala coronatillägg till skötarna i Finland?

14.08.2020

Tack, applåder och festbelysningar. De värmer förstås skötarnas hjärtan, men kan Finland inte prestera bättre? I många europeiska länder har man betalat ut coronatillägg eller på annat sätt beaktat coronans olägenheter i lönen. I Island gav regeringen redan i april ett statsstöd på en miljard isländska kronor (Cirka 6,3 miljoner euro) för coronatilläggen för den yrkesutbildade personalen inom sjuk- och hälsovården. I Tyskland betalade man i juli ut en engångsersättning på 1 500 euro till personalen som arbetar med åldringstjänster. Sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter fick und...

Lue lisää

Nuoret haluavat saada sote-alan loistamaan

12.08.2020

Tänään vietetään kansainvälistä nuorison päivää. Toivottavasti jaksamme kuunnella ja kunnioittaa nuoria ja opiskelijoita myös työelämässä. Pääsääntöisesti meidän nuorillemme kuuluu hyvää. Valittu ala tuntuu mielenkiintoiselta ja uramahdollisuuksia tarjoavalta. Moni kuitenkin miettii vahvasti, kuinka tulee jaksamaan valitsemallaan uralla. Väestön ikääntyminen näyttäytyy eläköityvinä työkavereina ja hoidettavien määrän kasvuna. Ajatukset pyörivät jaksamisessa, työterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja koulutusta vastaavan työn ja palkkauksen kohtaanto-ongelmissa.  Opiskelu ja harjoittelu...

Lue lisää

Koronankin aikana panostettava ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon

07.08.2020

Suomessa on useita kansanterveydellisiä haasteita, joista aiheutuu sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteisöllisiä huolia. Pitkälle edenneiden tilanteiden hoito on usein palvelutarpeeltaan kannalta raskasta ja kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna kallista.  Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja varhaisella puuttumisella pyritään vaikuttamaan asioiden kehityskulkuihin ajoissa. Näin saavutetaan pitkällä aikavälillä parhaimmat terveys- ja taloushyödyt, koska huono kehityskulku saadaan hidastettua tai jopa pysäytettyä. Tämä on kansanterveyde...

Lue lisää

Puu-arbetstid även för barnskötare som arbetar med läraruppgifter

29.07.2020

Barnskötare som arbetar med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken behöver s.k. puu-arbetstid för att planera, utvärdera och utveckla verksamheten samt utarbeta planerna för förskoleundervisning och småbarnspedagogik. Många barnskötare inom småbarnspedagogiken arbetar på grund av lärarbristen med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken. Planering av arbete för undervisning och fostran, utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt utarbetandet av planer för undervisning och småbarnspedagogik hör bl.a. till uppgiften. Enligt det offentliga kommunala tjänste- och kollektivavtalet (KVTES) reser...

Lue lisää

Sak-aikaa myös opettajatehtävissä toimiville lastenhoitajille

29.07.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivat lastenhoitajat tarvitsevat ns. sak-aikaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Monet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toimivat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä opettajapulan vuoksi. Tehtävään kuuluu mm. opetus- ja kasvatustyön suunnittelu, arviointi- ja kehittämistehtävät sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan näihin tehtäviin varataan aikaa ainoastaan kelpoisuusehdot täyttävi...

Lue lisää

Sote-ala tarvitsee soveltuvuuskokeet— AMK-tutkinnon jo suorittanut jää opiskelupaikatta

02.07.2020

Pettynyt, opiskelupaikkaa vaille jäänyt hakija otti yhteyttä. Hänellä on jo yksi AMK-tutkinto suoritettuna.  Paikatta jäänyt kysyi, millä tavalla sosiaali- ja terveysalalle motivoituneet ja oikeasti kiinnostuneet työntekijät löytyvät, kun soveltuvuutta ei testata eikä hakijoita haastatella. Hän kirjoittaa:  ”Sosiaali- ja terveysalalta puuttuvat soveltuvuusosiot, haastattelut, motivaation arviointi sekä aiemman työkokemuksen sekä aikaisempien hakujen huomioiminen. Ennen on saanut hyvitystä siitä, jos hakuja samaa...

Lue lisää

Toinen aalto syksyllä on mahdollinen – opiskelijoiden harjoittelut turvattava

30.06.2020

COVID-19-pandemian vuoksi tänä keväänä peruuntui noin 1650 sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelujaksoa yliopistosairaaloissa. Syksylle ja ensi lukuvuodelle jää melko paljon harjoitteluja suoritettavaksi. Siksi on tärkeä arvioida kaikki mahdollisuudet, joilla turvataan työpaikalla tapahtuva oppiminen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat tarjoavat vuosittain ohjatun harjoittelun paikkoja useille eri koulutusorganisaatioiden opiskelijoille. Viime vuonna 2019 yliopistosairaaloissa sosiaali- ja terveysalan toisen ja ammattikorkeakouluast...

Lue lisää

Lääkehoidon osaaminen päiväkodeissa vähenee

25.06.2020

Lähivuosina lääkehoidon osaajien määrä päiväkodeissa pienenee merkittävästi. Samaan aikaan hoidossa on enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa tai muuta terveydenhuollon osaamista päivän aikana. Yhtälö ei toimi, sillä lapsen lääkehoito ei ole temppu. Varhaiskasvatuslakiin kirjattu henkilöstörakenteen muutos johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä vähenee päiväkodeissa. Tulevaisuudessa vain joka kolmas kasvattajista on lastenhoitaja. Muutos on suuri, sillä tällä hetkellä lastenhoitajien määrä on reilusti yli puolet, jopa kaksi kolmasosaa. Terveydenhuollon...

Lue lisää

Tehy on sosionomien liitto

23.06.2020

Tehy perustaa sosiaalialan verkoston sosionomijäsenten tueksi. Verkoston myötä sosiaalialan koulutukset ja tapahtumat lisääntyvät Tehyn toiminnassa ja näkyvät entistä paremmin. Tehyläiset sosionomit vaikuttivat aktiivisesti sosiaalialan verkoston syntyyn, ja toivon aktiivisuuden jatkuvan. Lähde sinäkin, sosionomi, ajamaan omia etujasi! Liity aktiiviseen joukkoomme, jossa annetaan ideoiden lentää ja kehitetään uudenlaista ammattiliittoa myös sosionomeille! Media puhuu valitettavan usein ”hoitajaliitosta”. Tehy on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiliitto, johon kuuluu hoitajien lisäksi myö...

Lue lisää