Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Tarjolla unelmatyöpaikka

07.03.2019

Hoivaskandaalin myötä mitoitus on nousemassa (0,7), mutta mistä saadaan alalle tuhannet hoitajat? Yli 70 tuhatta on poistunut alalta. Tutkimusten mukaan työajat ovat yksi alalta poistyöntävä tekijä. Valitettavasti työaikalain uudistus vain heikentää entisestään alan houkuttelevuutta, sillä työntekijät joutuvat entistä enemmän joustamaan. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä rekrytoidaan työpaikkailmoituksilla, mutta niissä harvoin on esillä työaika ja vuorosuunnittelu. Onko tulevaisuuden työpaikkailmoitus tällainen? Tarjolla on sinulle unelmatyöpaikka Saatat olla etsimämme työntekijä, jos o...

Lue lisää

Hoiva-avustajien pikakoulutus ei ratkaise hoitajapulaa

06.03.2019

Miksi hoiva-avustajat eivät ole ratkaisu monisairaiden ja monia lääkityksiä käyttävien ikäihmisten hoivassa ja hoidossa? Uutisointi ikäihmisten hoivan katastrofaalisesta tilanteesta on johtanut paniikkiratkaisuihin. Suunnitteilla on hoiva-avustajien pikakoulutusta. Siinä menestyville luvataan oppisopimuspaikka lähihoitajaopintoihin. Jatkavatko heikosti menestyneet hoiva-avustajina? Jo tyydyttävän tason osaaminen on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden mukaan varsin vaativaa: asiakkaat saavat turvallista hoivaa ja välttyvät kuolemaan johtavista hoitopoikkeamista. Nyt näyttäisi silt...

Lue lisää

Lapsen ja perheen kohtaaminen

01.03.2019

Lapsi on terveydenhuollossa tavallinen asiakas, mutta myös monella tavalla erityinen. Tähän erityisyyteen liittyy piirteitä, joiden vuoksi on hyvä kiinnittää huomiota lapsen kohtaamiseen. Monenlaisia lapsia ja perheitäLapsen kohtaamiseen ei ole yhtä oikeaa kaavaa, sillä lapset ovat varsin erilaisia. Pieni vastasyntynyt eroaa varhaisteinistä monin tavoin. Samanikäiset lapsetkin eroavat niin luonteensa kuin terveyshistoriansa suhteen. Avoimen ja puheliaan, terveen lapsen kohtaaminen neuvolatarkastuksessa voi vaatia toisenlaista otetta kuin epävarman ja kivuliaan, pitkän sairaalajakson kokenee...

Lue lisää

Mikä on terveysalan kaksoistutkintojen tulevaisuus?

26.02.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Ovatko uudet ehdotukset tutkintorakenteen muuttamisesta järkeviä toimivien työmarkkinoiden kannalta? Kätilöt, terveydenhoitajat tai ensihoitajat ovat voineet sijoittua tutkintojen ja laillistumisen perusteella melko joustavasti myös sellaisiin tehtä...

Lue lisää

Ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen tarvitaan fysio- ja toimintaterapeutteja

22.02.2019

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytyksenä, jotta vanhuspalvelut toteutuvat laadukkaasti. Vanhuspalveluiden kriisissä hoivakoteihin on vaadittu lisää koulutettuja hoitajia. Näin pitääkin, mutta keskusteluissa on unohdettu, että hoitajien lisäksi hoivakodeissa tarvitaan myös kuntoutusalan ammattilaisia, kuten fysio- ja toimintaterapeutteja vanhusten toimintakyvyn tukemiseksi ja arjen osallisuuden lisäämiseksi. Nykyisen laatusuosituksen mukaan fysio- ja toimintaterapeutit lasketaan osaksi henkilöstömitoitusta. Se ei aina ole hyvä asia.  Hoitajavajausta on toisinaan korvat...

Lue lisää

Uudenlainen osaaminen ja jatkuva kouluttautuminen edellyttävät riittäviä resursseja

19.02.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat ammatteja ja edellyttävät uudenlaista osaamista tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalalla. Suomalainen koulutuspolitiikka on perinteisesti linjannut koulutusresurssit työuran alkupäähän. Työurat kestävät kui...

Lue lisää

Yksityiset hoivakodit tekevät kyseenalaisia työsopimuksia

14.02.2019

Tehyn jäsenet ovat kertoneet terveys- ja hoivapalveluiden ongelmista jo pitkään. Etenkin mitoituskysymykset ja hoidon laatu ovat huolen aiheena. Nyt julkisuuteen tulleet ongelmat yksityisissä hoivakodeissa eivät ole työntekijöiden syytä. Valitettavasti yksityisessä hoivassa ongelmat eivät rajoitu pelkästään mitoituskysymyksiin vaan säästöjä haetaan myös työsuhteiden ehdoista. Tehyssä on monen vuoden kokemus ulkoistuksista, joissa kunnat siirtävät joko osan palveluistaan tai jopa koko sote-palvelunsa yksityisille yrityksille. Vaikka järjestelyissä on kysymys työsopimuslain mukaisesta liikkee...

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksessa samoja ongelmia kuin vanhustenhoidossa

14.02.2019

Tänään Yle uutisoi kuntien jopa yli 30 lapsen ryhmistä. Ongelma on tuttu myös Tehyssä, jonne tulee jatkuvasti työntekijöiltä ilmoituksia ylisuurista ryhmistä. Samoin kuin vanhustenhoidossa niin myös varhaiskasvatuksessa käytetään kyseenalaisia keinoja hyväksi henkilöstömitoituksen kiertämisessä. Päiväkotien henkilöstömitoituksesta on säädetty jo 1990-luvulta saakka. Varhaiskasvatuslain kirjaus on sinänsä selkeä. Siinä ei puhuta desimaaleista vaan siitä, kuinka monta lasta kasvattajalla voi olla vastuullaan. Alle 3-vuotiaita saa olla 4/ kasvattaja ja yli 3-vuotiaita 8 /kasvattaja. Lisäksi vu...

Lue lisää

Loppu vaientamisen kulttuurille

12.02.2019

Työpaikan arki on yhtä kiirettä. Perushoito vaarantuu. On jatkuva riittämättömyyden tunne. Näin Tehyn jäsenet kertovat yksityisen hoivan epäkohdista. Kertomuksissa tiivistyy huoli siitä, että aika ei riitä laadukkaaseen perushoitoon. Vanhusten asumispalveluissa aika kuluu siivoamiseen, ruoan lämmittämiseen ja pyykkihuoltoon. Vastaavasti varhaiskasvatuksesta kerrotaan, miten ryhmäkokokatto ylittyy ja suhdelukumääräyksiä kierretään. Julkinen keskustelu luo viimein painetta tarvittaville lainsäädäntömuutoksille hoivapalveluissa. Samalla vastuutaan vuosikaudet paenneet työnantajat ovat viimein ...

Lue lisää

Eettinen kuorma on raskas vanhustenhuollossa

11.02.2019

Viimeisten viikkojen aikana keskustelu vanhustenhuollosta on käynyt kiivaana. Keskustelua on käyty hoidon laadusta, henkilöstömitoituksesta, resursseista, valvonnasta ja lainsäädännön muutostarpeista. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä asioita. Toivoisin kuitenkin, että keskustelua käytäisiin myös liian vähäisen henkilöstömäärän vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä jaksamiseen, eettiseen kuormitukseen, ammatissa jatkamiseen ja vanhustyön vetovoimaisuuteen. Vanhustenhuollossa kuntasektorilla työskentelevistä kolmasosa (33 %) kokee, että joutuu toimimaan viiko...

Lue lisää