Vuoden 2023 akateeminen tehyläinen on Paula Pätynen

Tehyn akateemiset -jaosto on valinnut Vuoden akateemiseksi tehyläiseksi Paula Pätysen. Miro Koskenranta sai kunniamaininnan.

Kuvateksti
Kuvat: Paula Pätynen (vas.), Miro Koskenranta

Paula Pätysen YAMK-opinnäytetyössä kuvattiin tekoälyn hyödyntämisestä kotiin vietävissä hoito- ja hoivapalveluissa. Sen tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen avulla tehdä näkyväksi tekoälyn mahdollisuuksia kotiin vietävissä hoito- ja hoivapalveluissa.

Aihe on hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on löydetty digitaaliset menetelmät käytännön työhön kotihoitoon ja hoivapalveluihin, digiratkaisujen hyödyntämiseksi ikäihmisten hoivassa.

Kunniamaininta Miro Koskenrannalle

Miro Koskenrannan väitöstyössä tutkittiin sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemuksia kollegiaalisuudesta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuutta ja kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittari ja arvioida sen luotettavuutta.

Opettajien kollegiaalisuutta sosiaali- ja terveysalalla on tutkittu vähän. Kokonaisuutena hyvin tehty väitöskirja ja kehitetty opettajien kollegiaalisuutta koskeva mittari. Tutkimus kohdentuu kollegiaalisuuden osaamiseen ja sivuaa alalla tärkeää mentorointia ja perehdytystä.

Vuoden akateeminen tehyläinen -palkinto

Palkinnot luovutettiin Tehyn akateemisten vuosikokouksessa 15.11.2021. Palkintoa sai esittää yksityishenkilö tai työyhteisö, ehdokkaan oli oltava Tehyn jäsen. Työssään vuoden akateeminen tehyläinen:

  • tuottaa uutta, ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa
  • työskentelee sitoutuneesti ja vastuullisesti
  • kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa.