Tehyn verkkokoulutukset kiinnostavat laajasti

Tehy siirsi keväällä kaikki koulutuksensa verkkoympäristöön koronavirustilanteen takia. Noin kolmannes Tehyn kyselyyn vastanneista on osallistunut Tehyn verkkokoulutuksiin, 78 prosenttia suunnittelee osallistuvansa niihin jatkossa. Noin viidennes pohtii asiaa vielä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Koulutusta toivotaan laajasti eri aiheista

Kyselyssä pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen verkkokoulutusaiheita edunvalvontaan, hyvinvointiin ja ammatillisuuteen liittyen. Vastaajat asettivat kaikki teemat melko tärkeiksi ja erot teemojen välillä jäivät vähäisiksi. Keskimäärin hyvinvoinnin teemaan liittyvät aiheet saivat arvosanan 8 1/2, edunvalvontaan liittyvät aiheet arvosanan 8+ ja ammatillisuuteen liittyvät aiheet arvosanan 8-.

Vastaajia pyydettiin myös vapaasti kertomaan, mistä aiheista he jatkossa verkkokoulutuksia haluaisivat. Toiveaiheita olivat muun muassa varhaiskasvatus, uralla eteneminen ja työssä kehittyminen, hoitotyön käytännöt, työhyvinvointi, työsuojelu, työehtosopimukset, työaikamuodot, työlainsäädäntö, kollegiaalisuus ja moniammatillinen yhteistyö.

Tulosten hyödyntäminen

Verkkokoulutukset säilyvät Tehyn koulutustarjonnassa yhteiskunnallisesta tilanteesta riippumatta.

– Huomioimme tässä kyselyssä esitettyjä toiveita verkkokoulutuksen aiheiksi, kun suunnittelemme jäsenkoulutuksia tulevaisuudessa, lupaa Tehyn koulutussuunnittelija Maiju Toivonen.

Tehy järjestää vuosittain runsaasti webinaareja, verkkoseminaareja ja -kursseja. Tehyn koulutustarjonta löytyy koulutuskalenterista www.tehy.fi/koulutus. Koulutuksista kerrotaan myös Tehyn viestintäkanavissa.

Kysely mobiilisovelluksessa

Kysely oli käynnissä 29.9.-6.10.2020 ja siihen vastasi yhteensä 1264 tehyläistä. Vastaukset kerättiin Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovellusta käyttää tällä hetkellä ~19 000 tehyläistä.

Vastaajien kesken oli tarkoitus arpoa 100 € lahjakortti Kultajousi-liikkeeseen. Inhimillisen virheen vuoksi arvonta ei ole teknisesti mahdollista. Pahoittelemme tätä. Seuraavassa kyselyssä arvomme poikkeuksellisesti kaksi palkintoa.