Tehys webbutbildningar intresserar många

I våras överförde Tehy alla sina utbildningar till en webbmiljö på grund av situationen med coronaviruset. Ungefär en tredjedel av dem som besvarade Tehys enkät har deltagit i Tehys webbutbildningar och 78 procent planerar att delta i dem i fortsättningen. Ungefär en femtedel funderar ännu på saken.

Image text
Foto: iStock

Utbildning önskas inom många olika ämnen

I enkäten ombads respondenterna att sätta webbutbildningsämnen med anknytning till intressebevakning, välbefinnande och yrkesmässighet i prioritetsordning. Respondenterna angav alla teman som ganska viktiga och skillnaderna mellan de olika temana var ringa. I genomsnitt fick ämnen med anknytning till temat välbefinnande betyget 8 1/2, ämnen med anknytning till intressebevakning 8+ och ämnen med anknytning till yrkesmässighet 8-.

Respondenterna ombads dessutom att med egna ord berätta vilka ämnen de önskar till framtida webbutbildningar. Ämnen som önskades omfattade bland annat småbarnsfostran, karriärutveckling och utveckling i arbetet, praxis inom vårdarbete, välbefinnande i arbetet, arbetarskydd, kollektivavtal, arbetstidsformer, arbetslagstiftning, kollegialitet och multidisciplinärt samarbete.

Utnyttjande av resultat

Webbutbildningarna kvarbli i Tehys utbud av utbildningar oberoende av samhällssituationen

– När vi planerar framtida medlemsutbildningar, kommer vi att ta i beaktande de önskemål om webbutbildningsämnen som framförts i den här enkäten, lovar Tehys utbildningsplanerare Maiju Toivonen.

Tehy ordnar årligen många webbinarier samt webbaserade  kurser och seminarier. Tehys utbildningsutbud finns i utbildningskalendern www.tehy.fi/utbildning. Mer information om utbildningarna ges även via Tehys kommunikationskanaler.

Enkät om mobilappen

Enkäten genomfördes 29.9–6.10.2020 och den besvarades av totalt 1 264 tehyiter. Svaren samlades in via Tehys mobilapp. För närvarande används appen av ~19 000 tehyiter.

Avsikten var att bland respondenterna lotta ut ett presentkort till ett värde av 100 euro till butiken Kultajousi. Med anledning av ett mänskligt misstag är utlottningen inte tekniskt möjlig. Vi beklagar detta. I nästa enkät kommer vi undantagsvis att lotta ut två priser.