Tehyn jäsenmaksu säilyy ennallaan

Tehyn valtuusto päätti jäsenmaksuista marraskuussa. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Palkansaajan jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta vuonna 2021. Jäsenmaksu pysyy samana kuin tähänkin saakka. Jäsenmaksuun sisältyy Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksu. Jäsenmaksulla saat kaikki Tehyn ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan palvelut ja jäsenedut. Tehyn jäsenmaksu on yksi Suomen edullisimmista.

Päätoimiset jatko-opiskelijat ja jäsenmaksuvapautus

Päätoimiset jatko-opiskelijat, jotka suorittavat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa, on kokonaan vapautettu jäsenmaksun maksamisesta. Opiskelijan on ilmoitettava opiskelun alku- ja loppupäivä sekä oppilaitos ja tutkinto. Edellä mainittuja perustutkintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat on vapautettu jäsenmaksusta myös ollessaan ansiotyössä.

Päätoimiset jatko-opiskelijat, jotka suorittavat jatko-, täydennys- tai muiden alojen tutkintoa, maksavat jäsenmaksun vain työskennellessään. Muutoin heidän ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Myös jatko-, täydennys- tai muiden alojen tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoitettava opiskelun alku- ja loppupäivä, oppilaitos ja tutkinto.

Perusopiskelija, jolla ei ole vielä tutkintoa eikä näin ollen ole voinut liittyä ammattiosaston jäseneksi, on vapautettu jäsenmaksusta.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

Seniorin jäsenmaksu

Tehyn seniorin palvelumaksu on 50 euroa vuodessa. Palvelumaksua maksavat pysyvästi eläkkeellä olevat, jotka ovat siirtyneet suoraan senioriksi ammattiosastojäsenyyden jälkeen.

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu, on antaa työnantajan periä se suoraan palkasta.  Tällöin työnantaja hoitaa jäsenmaksun puolestasi, eikä sinun ei tarvitse itse laskea joka kuukausi, kuinka paljon jäsenmaksua tulee maksaa. Työnantajaperinnästä saat lisätietoa täältä.

Jos haluat maksaa jäsenmaksun itse, se onnistuu maksamalla jäsenmaksu asiointipalvelussa joka kuukausi. Tehy lähettää jäsenmaksujen viitelistat tammi-helmikuun 2021 vaihteessa. Tammikuun 2021 jäsenmaksun eräpäivä on 15.2.2021.

Jäsenmaksun verovähennys

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Verovähennyksen jälkeen nettomääräinen jäsenmaksu on huomattavasti pienempi. Tehy toimittaa jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle. Tarkista veroilmoituksesta, että jäsenmaksu on otettu huomioon sinä vuonna, jolloin se on maksettu.

Lue lisää jäsenmaksuista täältä.