Tehys medlemsavgift förblir oförändrad

Tehys fullmäktige fattade beslut om medlemsavgiften i november. Medlemsavgiften förblir oförändrad.

Image text
Bild: IStock

Löntagarnas medlemsavgift är 1,1 procent av bruttolönen år 2021. Medlemsavgiften är densamma som tidigare. I medlemsavgiften ingår även medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Med medlemsavgiften får du alla Tehys och Hälsovårdens arbetslöshetskassas tjänster och medlemsförmåner. Tehys medlemsavgift är en av de förmånligaste i Finland.

Fortsatta studier på heltid och befrielse från medlemsavgiften

Personer som bedriver fortsatta studier på heltid till grundexamen inom social-, hälsovårds- eller det pedagogiska utbildningsområdet är befriade från att betala medlemsavgiften. Den studerande ska meddela studiernas start- och avslutningsdag samt läroanstalten och examen. Personer som bedriver studier på heltid till de ovan nämnda examina är befriade från att betala medlemsavgiften även när de är i förvärvsarbete.

Personer som bedriver fortsatta studier på heltid till påbyggnads- eller kompletterande examen eller examen inom en annan branch betalar medlemsavgiften endast om de arbetar. Annars behöver de inte betala medlemsavgiften. Även en studerande som avlägger påbyggnads- eller kompletterande examen eller examen inom en annan branch ska meddela studiernas start- och avslutningsdag samt läroanstalten och examen.

En grundexamensstuderande som inte ännu har examen och som således inte har kunnat ansluta sig till en fackavdelning är befriad från att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift för företagarmedlemmar

Medlemsavgiften för företagarmedlemmar är 20 euro per månad år 2021.

Medlemsavgift för seniorer

Tehys serviceavgift för seniorer är 50 euro per år. Serviceavgiften betalas av personer som är permanent pensionerade och som övergått direkt till seniorer efter fackavdelningsmedlemskapet.

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt från lönen.  Då tar arbetsgivaren hand om medlemsavgiften för dig och du behöver inte räkna ut beloppet själv varje månad. 

Om du vill betala medlemsavgiften själv, går det genom att betala den i e-tjänsten varje månad. Tehy skickar referenslistorna för medlemsavgifterna vid månadsskiftet januari–februari 2021. Förfallodagen för medlemsavgiften för januari 2021 är 15.2.2021.

Skatteavdrag för medlemsavgiften

Medlemsavgiften är skatteavdragsgill. Efter skatteavdraget blir nettomedlemsavgiften betydligt mindre. Tehy skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera på din skattedeklaration att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.