Jäsenmaksulaskuri

Bruttopalkka kuukaudessa:
Jäsenmaksu kuukaudessa: 0.00 €
Huom. Jäsenmaksun tulee olla vähintään 8€/kk.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyytesi mukaan. Palkansaajana jäsenmaksusi on 1,1 prosenttia bruttopalkasta eli veronalaisesta tulosta, kuitenkin enintään 600 € vuodessa. Tehyn jäsenmaksu sisältää myös terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksun.

Esimerkkejä jäsenmaksun määrästä

 • jos palkkasi on 1 800 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 19,80 euroa kuukaudessa.

 • jos palkkasi on 2 300 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 25,30 euroa kuukaudessa.

 • jos palkkasi on 3 100 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 34,10 euroa kuukaudessa.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai työllistävänä yrittäjänä jäsenmaksusi on 12 euroa kuukaudessa. Jos toimit samanaikaisesti palkansaajana ja yrittäjänä, pitää sinun maksaa palkastasi 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 12 euroa kuukaudessa.

Päätoimiset opiskelijat sekä alan ensimmäiseen tutkintoon opiskelevat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa olevien jäsenten jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta. Muut ulkomailla olevat maksavat 30 euroa vuodessa.

Jäsenmaksun verovähennys

Jäsenyys on todellisuudessa edullisempaa kuin miltä se maksuhetkellä vaikuttaa. Ammattijärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksu vähennetään verotuksessasi.

Toimitamme jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle. Tarkista veroilmoituksestasi, että jäsenmaksu on otettu huomioon sinä vuonna, jolloin se on maksettu.

Jäsenmaksun maksaminen

Jos olet palkkatyössä, työnantaja perii Tehyn jäsenmaksun suoraan palkastasi. Tehyn jäsenmaksun voit hoitaa helposti jäsenmaksun perintävaltakirjalla. Esitäytetyn valtakirjan löydät omista jäsentiedoistasi, kun muokkaat kohtaa "Muuta työpaikan tietoja".

Toimi näin

 • tulosta lomake

 • allekirjoita se

 • toimita työnantajasi palkanlaskentaan

 • tarkista palkkatodistuksestasi, että jäsenmaksua on alettu periä palkastasi!

Tehyn paperinen liittymislomake toimii myös jäsenmaksun perintävaltakirjana. Voit täyttää lomakkeen ja toimittaa sen allekirjoitettuna palkanlaskentaan. Toimita Tehyn kappale Tehyn jäsenrekisteriin.

Jos jäsenmaksun periminen suoraan palkastasi ei ole mahdollista, maksa jäsenmaksusi verkkopalveluiden kautta omat tiedot osiossa tai tilaa viitenumerolista laittamalla viestiä Tehyn jäsenrekisteristeriin osoitteessa secure.tehy.fi.

Ohjeet työnantajalle

Jäsenmaksuvapautukset

Kokonaan jäsenmaksusta vapautettavia ovat

 • päätoimiset opiskelijat (kokonaan vapautettu, myös loma- ja keikkatyön osalta)

 • Tehyn kunniajäsenet

Palkattomalta ajalta jäsenmaksusta vapauttaa

 • äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa

 • varusmies- ja siviilipalvelus

 • vuorotteluvapaa

 • virkavapaa

 • työttömyys (kokonaan työtön)

 • kuntoutustuki

 • sairausloma

 • omaishoitajana toimiminen, jos ei ole palkkatyössä.

Muussa tilapäisessä työstä poissaolossa (esim. tilapäinen palkaton vapaa) jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa. Jos työskentelet silloin, jäsenmaksusi on 1,1 prosenttia veronalaisesta tulosta.

Tieto vapautuksesta pitää ilmoittaa Tehyyn omien jäsentietojen kautta tai jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteriin voi lähettää viestiä turvallisesti käyttäen salattua yhteyttä.

Liitetiedostot: 
Liittymislomake ja jäsenmaksun työnantajaperintäsopimus

Tällä lomakkeella voit muun muassa liittyä Tehyn ammattiosaston jäseneksi ja/tai valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksut suoraan palkastasi.