Jäsenmaksulaskuri

Bruttopalkka kuukaudessa:
Jäsenmaksu kuukaudessa: 0.00 €
Huom. Jäsenmaksun tulee olla vähintään 8€/kk.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyytesi mukaan. Palkansaajana jäsenmaksusi on 1,1 prosenttia bruttopalkasta eli veronalaisesta tulosta, kuitenkin enintään 600 € vuodessa. Tehyn jäsenmaksu sisältää myös terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksun.

Esimerkkejä jäsenmaksun määrästä

 • jos palkkasi on 1 800 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 19,80 euroa kuukaudessa.

 • jos palkkasi on 2 300 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 25,30 euroa kuukaudessa.

 • jos palkkasi on 3 100 euroa kuukaudessa, jäsenmaksusi on 34,10 euroa kuukaudessa.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai työllistävänä yrittäjänä jäsenmaksusi on 20 euroa kuukaudessa. Jos toimit samanaikaisesti palkansaajana ja yrittäjänä, pitää sinun maksaa palkastasi 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 euroa kuukaudessa.

Ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa olevien jäsenten jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta. Muut ulkomailla olevat maksavat 30 euroa vuodessa.

Jäsenmaksun maksaminen

Tehyn jäsenmaksujen maksamiseen on kaksi tapaa. Työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkastasi tai voit hoitaa jäsenmaksun itse. Jäsenmaksu on 1,1 % veronalaisista ansioista. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Työnantajaperintä - helpoin tapa

Helpoin tapa pitää jäsenyys kunnossa, on antaa työnantajan periä jäsenmaksu automaattisesti palkasta ja tarkistat tämän itse kuukausittain palkkalaskelmasta. Tällöin sinun ei tarvitse itse laskea joka kuukausi, kuinka paljon jäsenmaksua tulee maksaa, vaan työnantaja hoitaa sen puolestasi. 

Työnantajaperintään päästäksesi sinun on tehtävä perintäsopimus työnantajan kanssa. Perintäsopimus on valtakirja, jolla valtuutat työnantajan perimään jäsenmaksun palkastasi. Voit tehdä perintäsopimuksen työnantajan kanssa ja antaa Tehyn toimittaa se tai toimittamalla sen itse palkanlaskentaan.

Jos haluat, että Tehy toimittaa perintäsopimuksen työnantajallesi, kirjaudu asiointipalveluun ja tee sitä kautta työnantajamuutos, josta valitset maksutavaksi ’työnantajaperintä’. Muutos ohjautuu Tehyn jäsenpalveluun, josta toimitamme perintävaltakirjan palkanlaskentaan. Jos sinun ei ole tarvetta tehdä työnantajamuutosta, niin voit ilmoittaa ’yhteydenotot’ toiminnon kautta, että Tehy saa toimittaa perintävaltakirjan rekisterissä olevalle työnantajallesi, kerro viestissä työnantajasi nimi ja työpaikka. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla, joka löytyy jäsenkortista tai Tehy lehden takakannen osoitekentästä.

Jos haluat toimittaa sen itse työnantajalle, kirjaudu asiointipalveluun ja tulosta paperinen versio ja toimita palkanlaskentaan tai vaihtoehtoisesti voit tulostaa tästä linkistä paperisen liittymislomakkeen, joka toimii myös jäsenmaksun perintävaltakirjana.

Huomaathan, että perintäsopimus koskee vain yhtä työnantajaa. Jos vaihdat työpaikkaa, sinun on tehtävä uusi sopimus tai jos sinulla on useampi työnantaja, niin kaikkien kanssa pitää tehdä oma sopimus.

Jäsenmaksuperinnän käynnistyminen

Jäsenmaksun perintä käynnistyy pääsääntöisesti sopimuksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta.

Itsemaksaminen

Jos syystä tai toisesta työnantajaperintä ei ole mahdollista tai et sitä halua, voit hoitaa jäsenmaksun itse. Tehy lähettää viitteet yhdellä kertaa jokaiselle kuukaudelle tai jäsenmaksun voi maksaa sähköisessä asiointipalvelussa tehy.fi -sivustolla. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla, joka löytyy jäsenkortista tai Tehy lehden takakannen osoitetarrasta.

Kun liityt Tehyyn ja haluat maksaa jäsenmaksun itse, saat jäsenmaksujen maksamista varten viitelistan. Siinä on joka kuukauden maksulle oma viitenumero, jota tulee ehdottomasti käyttää, että maksu kirjautuu oikein tietoihisi. Uusi viitelista lähetetään vuosittain aina joka vuoden tammikuussa.

Jos viitelistasi on kateissa, voit pyytää uudet asiointipalvelun ’ota yhteyttä’ osion kautta.

Jäsenmaksun määrän laskeminen

Jäsenmaksu maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta ja luottamusmieskorvauksesta, lomarahasta ja, -korvauksesta sekä osa-aikatyöstä. Jos on useampi työnantaja, niin kaikkien näiden yhteenlasketut bruttoansiot lasketaan yhteen ja niistä maksetaan jäsenmaksu.

Laskukaava jäsenmaksulle

Laske kunkin kuukauden jäsenmaksun suuruus sen kuukauden palkkalaskelman tai laskelmien perusteella seuraavalla kaavalla: Jäsenmaksuprosentti (1,1) kertaa bruttopalkka (=veronalainen tulo) jaettuna 100:lla.

Esimerkiksi jäsenmaksu 1500 euron bruttopalkasta:
1,1 x 1500 / 100 = 16,50 €

Voit laskea määrän sivun yläosassa olevalla laskurilla.

Jäsenmaksun verovähennys

Jäsenyys on todellisuudessa edullisempaa kuin miltä se maksuhetkellä vaikuttaa. Ammattijärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksu vähentää verotettavaa tuloa jäsenmaksun verran.

Toimitamme jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle. Tarkista veroilmoituksestasi, että jäsenmaksu on otettu huomioon sinä vuonna, jolloin se on maksettu.

Verovähennys antaa maksusta takaisin veroprosenttisi verran. Tarkan määrän voit käydä tarkistamassa verottajan sivustolta löytyvältä verolaskurilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/veroprosenttilaskuri

 

Jäsenmaksuvapautukset

Joissakin elämäntilanteissa olet vapautettu Tehyn jäsenmaksujen maksamisesta. Hyväksyttäviä syitä tähän ovat:

Tehyn kunniajäsenyys

 • kokonaan vapautettu

Päätoimiset jatko-opiskelijat

 • Päätoiminen jatko-opiskelija on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta silloin, kun hän suorittaa sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan perustutkintoa (alan amk ja toisen asteen tutkinnot).

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.

Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Voit tehdä tämän asiointipalvelun kautta.

Palkattomalla ajalla olevat jäsenet

Palkattomalta ajalta ei tarvitse maksaa Tehyn jäsenmaksua, jos palkaton jakso on hyväksyttävästä syystä. Tällaisia syitä ovat:

 • perhevapaa (äitiys-, vanhempain-, ja hoitovapaa)
 • varusmies- ja siviilipalvelus
 • vuorotteluvapaa
 • virkavapaa
 • työttömyys (kokonaan työtön)
 • kuntoutustuki
 • sairausloma
 • omaishoitajana toimiminen, jos ei ole palkkatyössä.
 • päätoiminen jatko-opiskelu, kun suorittaa jatko-, täydennys- tai muun alan tutkintoa (esim. YAMK). Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Voit tehdä tämän asiointipalvelun kautta.

Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä maksuvapaan aikana, tulee palkkatyöstä maksaa jäsenmaksua 1,1 %.

Tilapäisesti palkkatyöstä poissa oleva (ei hyväksyttävää, jäsenmaksuvapautukseen oikeuttavaa syytä) maksaa jäsenmaksua minimimäärän eli 8 € kuukaudessa.

Ilmoita Tehyyn, jos jäät pois työelämästä

Jäsenmaksuvapautus ei ole voimassa automaattisesti, vaan sinun tulee itse ilmoittaa Tehyyn, kun olet hyväksyttävästä syystä pois työelämästä. Näin jäsenyytesi säilyy. Tehy ei saa tietoja mm. äitiys- tai hoitovapaista suoraan työnantajalta, joten oma aktiivisuutesi on tärkeää. 

Lomautus tai työttömyys

Tehy ei saa tietoa lomautuksesta, työttömyyden alkamisesta tai loppumisesta työttömyyskassasta automaattisesti, vaikka olet ollut yhteydessä työttömyyskassaan. Sinun tulee itse ilmoittaa tämä Tehyyn.

Ilmoittamalla muutokset elämäntilanteessa, joilla on vaikutusta jäsenmaksun maksamiseen, vältyt turhilta jäsenmaksunhuomautuskirjeiltä ja pahimmassa tapauksessa jäsenyyden päättymiseltä.

Tee ilmoitus heti palkattoman ajanjakson alkaessa Tehyn asiointipalvelun kautta.

Jäsenmaksu maksamatta?

Jos jäsenmaksusi on jostain syystä jäänyt maksamatta tai et ole ilmoittanut jäsenmaksuvapautuksesta, ole yhteydessä Tehyn jäsenpalveluun.

Mietimme yhdessä, miten jäsenmaksut ja jäsenyys hoidetaan ajan tasalle. On tärkeää, että jäsenyytesi säilyy ilman katkoa ja jäsenedut ovat käytössäsi.

Voit tarkistaa ja maksaa jäsenmaksujasi Tehyn asiointipalvelun kautta.

Jos jäsenmaksut tai maksuvapaudesta ilmoittaminen on laiminlyöty, saat kyselyn puuttuvista jäsenmaksuista ja pahimmassa tapauksessa jäsenyytesi päätetään.

 

Liitetiedostot: 
Liittymislomake ja jäsenmaksun työnantajaperintäsopimus

Lomaketta käytetään vain, jos ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä liittymistä. Tällä lomakkeella voit muun muassa liittyä Tehyn ammattiosaston jäseneksi ja/tai valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksut suoraan palkastasi.