Tehyltä opas tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksesta

Tehyn asiantuntijat Mervi Flinkman ja Eva Siitonen ovat tehneet käytännönläheisen oppaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta.

Tehyyn tulee paljon kysymyksiä mitoituksesta ja sen riittävyydestä ikäihmisten palveluissa. Mitoituksesta on säädökset vanhuspalvelulaissa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet ohjeistuksia.  Nyt tämä kaikki tieto ja ohjeet on koottu yksiin kansiin. 

Tehyn oppaaseen on koottu kattavasti tietoa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta. Siinä käsitellään vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulleita muutoksia, välitöntä ja välillistä asiakastyötä, henkilöstömitoitukseen laskettavia työtekijäryhmiä sekä kuvataan konkreettisesti se, miten todellinen, toteutunut henkilöstömitoitus lasketaan.

Esimiesten ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden on hyvä tuntea mitoitusta koskeva lainsäädäntö ja viranomaisohjeet.

Oppaassa on lisäksi tietoa esimerkiksi lääkehoidon turvallisesta toteutuksesta, omavalvonnasta sekä ohjeita siihen, miten tulee toimia, mikäli työpaikalla havaitsee epäkohtia.

Opas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Myös luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat hyödyntää sitä työssään. Opasta voi käyttää myös esimerkiksi oppilaitoksissa.