Tehys handbok om personaldimensionering inom serviceboenden med heldygnsomsorg

Tehys sakkunniga Mervi Flinkman och Eva Siitonen har utarbetat en praktisk handbok gällande personaldimensionering för serviceboenden med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre.

Tehy får många frågor gällande dimensioneringen och dess tillräcklighet inom tjänster för äldre. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre omfattar förskrifter om dimensionering. Därutöver har social- och hälsovårdsministeriet, Valvira, regionförvaltningsverk och Institutet för hälsa och välfärd gett anvisningar. Nu har all denna information och alla dessa anvisningar samlats i en och samma handbok. 

Tehys handbok innehåller omfattande information om personaldimensionering i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. I den behandlas ändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, som trädde i kraft 1.10.2020, direkt och indirekt klientarbete, de grupper av anställda som ska räknas med i personaldimensioneringen, och beskriver konkret hur den faktiska, genomförda personaldimensioneringen beräknas.

Det är bra att chefer och yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen känner till lagstiftningen och myndighetsanvisningarna gällande personaldimensionering.

Handboken innehåller dessutom information om exempelvis säker genomföring av läkemedelsbehandling, egenkontroll och anvisningar om hur man ska agera om missförhållanden upptäcks på arbetsplatsen.

Handboken är riktad till alla som arbetar inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Även förtroendepersoner och arbetarskyddsfullmäktiga kan ha nytta av den i sitt arbete. Handboken kan även användas till exempel på läroanstalter.

Handboken har publicerats både på finska och svenska.