Tehy: Alan pitovoimaan ja esimiestyöhön panostettava vanhuspalvelulaissa

Tehy oli tänään kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vanhuspalvelulain muuttamisesta. Uuden vanhuspalvelulain on tarkoitus astua voimaan 1.8.2020.

Kuvateksti
Kuva: Lauri Rotko

Tehyn näkemyksen mukaan tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksesta tulee säätää lainsäädäntötasolla, koska laatusuositus ei ole riittävällä tavalla ohjannut toimintaa.

- Nykyisellä henkilöstömäärällä ei ole mahdollista toteuttaa asiakasturvallista ja laadukasta hoitoa, toteaa Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää.

Uusi vanhuspalvelulaki lisää koulutetun hoitohenkilöstön määrää tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uudessa laissa myöskään tukipalvelutyötä ei enää lasketa mukaan henkilöstömitoitukseen.

Henkilöstömitoituksen nostaminen 0,7:ään edellyttää alan koulutuspaikkojen lisäämistä. Tehyn mielestä alan koulutuspaikkojen lisääminen ei kuitenkaan yksittäisenä toimena riitä takaamaan alan veto- ja pitovoimaa. Rinnalle tarvitaan palkkatason nostamista, työolosuhteiden parantamista, riittävää henkilöstömitoitusta, urakehitysmahdollisuuksia sekä oikeutta hyvään johtamiseen.

Tehy esittää, että uudessa vanhuspalvelulaissa tulee varmistaa esimiestyön riittävä resurssointi, mikä tarkoittaa sekä työajan että henkilöiden resurssointia. Esimiesten ja johtajien määrän vähentäminen on heijastunut laatuongelmina erityisesti ikäihmisten palveluihin. Esimiehille tulee antaa riittävästi työaikaa ja tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen. On myös tärkeää, että palveluista vastaavilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja riittävä substanssiosaaminen. Näin ei tällä hetkellä aina ole.

- Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys muun muassa hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja alalla pysymiseen, Sillanpää toteaa.

Tehyn lausunto on alla liitteenä.