Tasa-arvohankkeet toteutuvat Afrikassa

Ulkoministeriö myöntää 22,5 miljoonaa euroa suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmille Afrikassa vuosille 2020–2021. Rahoitus mahdollistaa myös Tehyn tasa-arvohankkeet Afrikassa.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Tehy käynnistää kaksi uutta hanketta Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille myönnetyn 1,5 miljoonan euron rahoitusosuuden turvin. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Julkisalojen maailmanliiton PSI:n, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen ja JHL:n kanssa.

Toinen hankkeista keskittyy työpaikkaväkivallan ehkäisemiseen neljässä Afrikan maassa. Erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma Afrikassa. Hankkeella kampanjoidaan Kansainvälisen työjärjestö ILOn työpaikkaväkivaltaa koskevan yleissopimuksen ratifioimiseksi ja nostetaan keskusteluun naisiin kohdistuvaa työpaikkaväkivaltaa.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa puolestaan käynnistetään alueellinen hanke, joka pureutuu terveydenhoitoalan vapaaehtoisuuden ongelmaan. Monissa maissa julkista terveydenhoitoa ylläpidetään vapaaehtoisten naisten voimin. Naiset tekevät työtä ilman säännöllistä palkkaa, huonoissa oloissa ilman koulutusta ja työsuojelua. Hankkeella pyritään virallistamaan terveysalan työntekijöiden asema.

- Upeaa, että järjestöt saavat nyt vuoden 2016 suurten leikkausten jälkeen lisärahaa Afrikkaan suuntautuvaan työhön. Tehyn uudet hankkeet pureutuvat suuriin ongelmiin: työpaikkaväkivaltaan ja naisten tekemään palkattomaan työhön hoitoalalla, kertoo Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi.

Ulkoministeriön myöntämä lisärahoitus on suunnattu Afrikkaan, ja siinä huomioidaan ilmastonmuutos, vähemmistöjen oikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Rahoitusta sai yhteensä 17 eri järjestöä.

Lisätietoa Tehyn kansainvälisestä toiminnasta löydät täältä.