Syyskuun alussa voimaan astuva SOTE-sopimus on julkaistu

Kunta-alaa koskeva SOTE-sopimus on nyt julkaistu ja löytyy verkosta. Sopimus tulee voimaan 1.9.2021.

Kuvateksti
Kuva: IStock

SOTE-sopimuksen löydät tämän linkin takaa.  

SOTE-sopimus on kunnan tai kuntayhtymien palveluksessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön oma työehtosopimus. Siinä on sovittu työehdoista kuten palkoista ja palkankorotuksista sekä työajoista. Sopimus helpottaa merkittävästi työehdoista ja palkoista sopimista, koska jatkossa neuvottelupöydässä käsitellään vain sote-henkilöstön asioista. 

SOTE-sopimus on maan suurin alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus, sen piirissä on noin 180 000 työntekijää. Sopimuksesta sovittiin kevään 2020 työmarkkinakierroksella.