Työehtosopimukset

Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Julkinen sektori

Kunta - KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

2020-2021

Valtio

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta sekä yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta neuvottelee ja sopii Tehyn puolesta ammattiliitto Pro. 

Yliopisto

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Kirkko

Tehyllä on yhteistyösopimus Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL:n kanssa, joka hoitaa seurakuntien palveluksessa olevien tehyläisten edunvalvonnan. Heihin sovelletaan kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Ahvenanmaa

Tehy Åland r.f. neuvottelee Ahvenanmaalla työehtosopimuksen, jota sovelletaan virkasuhteessa ÅHS:ään olevien työsuhteessa. Sopimus on kaksiosainen, ensimmäisessä osassa, Landskapets tjänstevillkor on mm. kaikille virkamiehille yhteiset lomanmääräytymis- ja työaikasäännökset. ÅHS-osassa, ÅHS anställningsvillkor on sairaalahenkilökunnan muista poikkeavat määräykset, esimerkiksi palkan ja kokemuslisien muodostuminen.

 

Yksityinen sektori

Terveyspalvelualan työehtosopimus 
​1.4.2020 - 30.4.2022

Ergonominen työvuorosuunnittelu ja paikallisen yhteistoiminnan edistäminen terveyspalvelualalla
1.2.2018 – 31.3.2020

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 
​1.4.2020 - 30.4.2022

 

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 
1.5.2020 – 30.4.2022

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus 
1.4.2020 - 31.3.2022

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 
2020 - 2022

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus 
1.4.2020 - 31.3.2022

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus 
​2018 - 2020

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 
1.4.2020 - 31.3.2022

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 
2018-2020

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualla -ohjeistus
24.5.2017