Kuva: Tommi Anttonen / Lehtikuva

Korona koettelee tehyläisten voimavaroja

Tehyläiset tukevat toisiaan työpaikoilla. 

Työhyvinvointi on koetuksella tehyläisten työpaikoilla. 88 prosenttia Tehyn kyselyyn vastanneista koki työnsä henkisesti kuormittavammaksi koronaepidemian aikana kuin ennen sitä. Vajaa puolet vastaajista eli 43 prosenttia koki fyysisen kuormituksen lisääntyneen korona-aikana.

Kysely tehtiin Tehy Pulssilla, joka on Tehyn mobiilisovelluksessa. Kyselyyn vastasi 27.5-2.6.2020 lähes 1400 tehyläistä.

Vastaajista hieman yli puolet (55 prosenttia) kantaa koronaepidemian vuoksi huolta omasta jaksamisestaan. Kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) kertoi kuitenkin saavansa tukea jaksamiseensa omasta työyhteisöstään. Ulkopuolista tukea sai vain harva (16 prosenttia).

Työhyvinvointi vaikuttaa työprosessien sujumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja työnantajamaineeseen.

Vastaajien kesken arvottiin 100 euron lahjakortti Fysiomyyntiin. Lahjakortin voitti bioanalyytikko Marko Savonkari.

Kyselyn vastaukset

Kommentit

Käyttäjän Tarja Humala kuva

Kyseisen kyselyn vastausprosentit lienee linjassa yhtä kuin työelämän toimi- ja palvelualojen. Huomioni kiinnitti kyselynosan "olemme saaneet ulkopuolista apua jaksamisen tukemiseen työyhteisössämme" ja vastausprosentteihin. Suurten ja keskisuurten työnantajien työpaikoilla on päätoimisia työsuojelutoimijoita ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita, he ovat työyhteisön ulkopuolisia toimijoita ja oivallinen tuki. Lisäksi ostopalveluna on tarjolla / saatavilla aiheen moniosaaja-asiantuntijoita. Edellä kirjoitetun myötä kenties on aiheen korjaavaa tarve / hyöty keskustelua työyhteisöille / työpaikoille.