Joulunajan vapaapäivät ja arkipyhät jaksotyössä

Joulun lähestyessä on hyvä palauttaa mieleen SOTE-sopimuksen määräyksiä vapaapäivistä ja arkipyhistä jaksotyössä, niiden määrästä ja kestosta.

SOTE-sopimuksen mukaan jaksotyössä vapaapäiviä on oltava kaksi jokaista viikkoa kohden. Vapaapäivien on oltava vähintään kokonaisen vuorokauden kestäviä. Jos vuorokaudessa on työtunteja, kyseessä ei ole SOTE-sopimuksen mukainen vapaapäivä.

Kolmen viikon jaksolla vapaapäiviä tulee olla vähintään kuusi ja niistä vähintään kaksi on oltava peräkkäin.

Arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä

SOTE-sopimus määrää myös, että arkipyhät on annettava kokonaisina vapaapäivinä. Niitä ei saa pilkkoa yksittäisiksi tunneiksi pitkin työaikajaksoa.

Jos käytössä on alle kuuden viikon tasoittumisjakso, vähintään yksi arkipyhävapaa pitää antaa jakson aikana kokonaisena vapaapäivänä. Kuuden viikon työaikajaksossa kaikki arkipyhävapaat on annettava saman jakson aikana.

– Pääsääntö on, että vapaapäivät annetaan kyseisen työaikajakson sisällä. Vain alle kuuden viikon jaksolla vapaapäiviä voi siirtää seuraavalle jaksolle. Silloinkin kyse on poikkeustilanteesta, neuvotteluasiantuntija Juha Honkakoski muistuttaa.

Lue lisää jaksotyön määräyksistä työelämäoppaastamme ja Tehy-lehdestä. Määräyksiä on käsitelty myös KT:n yleiskirjeessä 6/2022.