Tehyläiset eivät tee lakonalaista työtä 14.12.2023

SAK:n jäsenliitot ovat ilmoittaneet työtaistelutoimista torstaille 14.12.2023. Toteutuessaan työtaistelut kohdistuvat laajasti esimerkiksi julkiseen liikenteeseen sekä mm. päiväkotien ja koulujen toiminnassa etenkin siivoukseen ja ruokahuoltoon.

Tehyläiset eivät tee 14.12.2023 lakonalaista työtä. Tämä tarkoittaa, että Tehyn jäsenet eivät auta esimerkiksi ruokailujen järjestämisessä, siivouksissa tai muissa vastaavissa työtehtävissä, jotka ovat edellä mainittujen työtaistelutoimien piirissä. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät tehyläiset tekevät vain ne työtehtävät, mitä he normaalisti muutenkin tekevät.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta,
p. 0400 540 005, mila.huovinen(at)tehy.fi

Tehyn järjestöjohtaja Sari Viinikainen, p. 040 779 3637