Tehyiterna utför inte arbete som berörs av strejken torsdagen den 14 december 2023

 FFC:s medlemsförbund har utlyst en arbetskonflikt för torsdagen den 14 december 2023. Då arbetskonflikten genomförs kommer den i omfattande utsträckning att beröra kollektivtrafiken och bl.a. verksamheten på daghem och skolor, i synnerhet vad gäller städning och matförsörjning. 

Tehyiterna utför inte arbete som berörs av strejken torsdagen den 14 december 2023. Detta innebär att Tehys medlemmar inte hjälper till exempel med att ordna bespisning, vid städning, eller med liknande arbetsuppgifter som berörs av arbetskonflikten ovan. Inom småbarnspedagogiken utför tehyiterna endast de arbetsuppgifter som de även annars normalt utför.

Mer information: 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten,
tfn 0400 540 005mila.huovinen(at)tehy.fi
Tehys organisationschef Sari Viinikainen, tfn 040 779 3637