Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Tänään julkaistu samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarviointi on Tehyn mukaan hyvä ja perusteellinen. Se sisältää useita kannatettavia suosituksia toimenpiteiksi, jotka tulisi toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

- Allekirjoitamme raportin näkemyksen siitä, että istuvan hallituksen tavoite palkkatasa-arvon kaventamisessa oli erittäin kunnianhimoinen ja meidänkin odotuksemme olivat korkealla, mutta toimenpiteet olivat tehottomia tavoitteisiin nähden. Ohjelmaa tulee jatkaa, mutta tehoja tarvitaan lisää, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Erityisen tärkeänä Tehy pitää Leila Kostiaisen arviointiraportin suositusta TES ja VES -osapuolien ottamisesta jatkossa mukaan aktiivisiksi toimijoiksi samapalkkaisuusohjelmiin.

Suomi on Gender Pay Gap-tilastossa Euroopan unionin seitsemänneksi heikoin eikä tästä häpeällisestä tilanteesta nousta pelkästään hienoilla tavoitteilla ja juhlapuheilla.

- Palkkatasa-arvon saavuttaminen vaatii vaikuttavia, konkreettisia toimenpiteitä paitsi valtiolta myös TES- ja VES -osapuolilta. Hyvä esimerkki tällaisesta on naisvaltaisen hoitoalan palkkaohjelma, joka sovittiin osana työ- ja virkaehtosopimusratkaisua viime syksynä. On päivänselvää, että palkkatasa-arvo ei etene ilman rahaa, sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Palkkatasa-arvon edistämisen kannalta on positiivista, että kaikki haastatellut tahot olivat yksimielisiä siitä, että samapalkkaisuusohjelmaa tulee jatkaa seuraavalla hallituskaudella. Ilman muutoksia ja konkretian lisäämistä ohjelmaan tavoitetta ei Tehyn mukaan kuitenkaan saavuteta.

Lisätietoja:
Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847