Tehy: Likalönsprogrammet bör fortsätta, mer effektivt engagemang av arbetsmarknadsparterna

Helhetsbedömningen av likalönsprogrammet som publicerades idag och regeringens likalönsåtgärder är bra och grundlig enligt Tehy. Den innehåller flera rekommendationer till åtgärder värda att understöda, vilka bör förverkligas under nästa regeringsperiod.

– Vi skriver under rapportens uppfattning om att den sittande regeringens mål att minska löneskillnaderna var mycket ambitiöst och även vi hade höga förväntningar, men åtgärderna var ineffektiva i förhållande till målen. Programmet bör fortsätta, men det behövs mera krafter, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy tycker att rekommendationen i Leila Kostiainens bedömningsrapport att i fortsättningen aktivt involvera arbets- och tjänstekollektivavtalsparterna som aktörer i likalönsprogrammen är speciellt viktig.

I Gender Pay Gap-statistiken är Finland sjunde sämst i Europeiska unionen och man kommer inte ur denna skamliga situation enbart med fina mål och festtal.

– För att uppnå lönejämställhet krävs effektiva, konkreta åtgärder av både staten och arbets- och tjänstekollektivavtalsparterna. Ett bra exempel på detta är löneprogrammet för den kvinnodominerade vårdsektorn, vilket avtalades som en del av arbets- och tjänstekollektivavtalet förra hösten. Det är uppenbart att lönejämställdheten inte går framåt utan pengar, säger Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi.

Med tanke på främjandet av lönejämställdheten är det positivt att alla aktörer som tillfrågades var eniga om att likalönsprogrammet bör fortsätta under förljande regeringsperiod. Utan förändringar och konkreta åtgärder i programmet uppnår man dock inte målen enligt Tehy.

Mer information:
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847