Tehy ja SuPer vahvistavat: Ministeriön siirtämä laajempi hoitajalakko alkamassa 20.4.2022 – sovittelulautakunnalle lisäaikaa ratkaisun löytämiseen

Tehy ja SuPer vahvistavat uuden ajankohdan TEMin siirtämälle toiselle hoitajalakolle. Lakko alkaa keskiviikkona 20.4.2022 klo 6 ja päättyy keskiviikkona 4.5.2022 klo 6. Lakko koskee erikoissairaanhoitoa 13:ssa sairaanhoitopiirissä. Lakon piirissä on noin 35 000 hoitajaa.

Hoitajajärjestöt esittivät lakon alkamisen siirtämistä työriitalain mukaisista määräajoista muutamalla päivällä eteenpäin, jotta sovittelulautakunnalle jäisi riittävästi aikaa työriidan sovitteluun. Siirto edellytti työriidan toisen osapuolen suostumusta.

Lakon rajoja on myös tarkistettu siten, että se kohdistuu vain erikoissairaanhoitoon. Ulkopuolelle jäävät vanhuspalvelut ja perusterveydenhuolto. Esimerkiksi vanhuspalveluissa lain säätelemä henkilöstömitoitus alittuu säännönmukaisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden normaaliaikanakin.

– Jatkuva hoitajapula ja laissa määritellyn mitoituksen alitus aiheuttaa koko ajan vanhuksille erittäin merkittävää haittaa ja vaaratilanteita. Mikäli lakon vuoksi toimintaa siitä edelleen supistettaisiin, tilanne olisi heidän kannaltaan kohtuuton, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Ensimmäisen lakon alkaessa työnantajat olivat valmistautumattomia. Uuden lakon siirtäminen antaa lisäaikaa varautua ja suunnitella tarvittavia muita kuin suojelutyöhön liittyviä toimenpiteitä laajemman työtaistelun varalle.

Hoitajajärjestöjen keskeinen tavoite on löytää ratkaisu hoitajapulaan. Tehy ja SuPer ovat esittäneet sote-alan pelastusohjelmaa, jolla sote-henkilöstön palkkoja nostettaisiin vuosittain 3,6 % viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

– Sote-alan pelastusohjelma ei ole pelkkä työmarkkinaratkaisu. Ohjelma tarvitaan ensisijaisesti siksi, että tässä maassa olisi jatkossakin julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Suomi panostaa kansakuntaa kannattelevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon selvästi vähemmän kuin muut Pohjoismaat – kuinka kauan kansalaiset hyväksyvät tämän, kysyy Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Lakon piirissä ovat 20.4.2022 klo 6.00 alkaen Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteiset jäsenet, jotka työskentelevät seuraavien organisaatioiden erikoissairaanhoidon palvelujen piirissä:

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskus),
 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,
 • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitos),
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä,
 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
 • Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta sekä Kaiku24 Oy.
 • Lisäksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n työntekijät, jotka työskentelevät edellä mainittujen organisaatioiden erikoissairaanhoidon palvelujen piirissä.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085
Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847
SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492