Tehy hyväksyi yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen: palkat nousevat tuntuvasti, lakko peruuntuu

Tehyn hallitus on hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan viime torstaina syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisuun voi Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkerin mukaan olla tyytyväinen. Palkankorotukset tehyläisissä henkilöstöryhmissä ovat merkittävät ja pitkä sopimuskausi takaa pitkäjänteisen kehittämisen.

Neuvottelutuloksen hyväksyminen merkitsee myös juhannusviikolla alkavaksi ilmoitetun lakon peruuntumista. 

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2023-31.12.2025.

Yhteenlaskettu palkankorotusvaikutus sosiaalipalvelutoimialalla on 13,07 % ja varhaiskasvatuksessa 12,78 %.

Tehyläisten ryhmien eli lähihoitajien ja sitä pidemmän koulutuksen saaneiden vähimmäispalkkataulukoita korotettiin ratkaisussa muita ryhmiä enemmän. Näin ollen suurimmalla osalla tehyläisiä palkankorotukset sopimuskaudella ovat yhteensä 14,2 %, kun mukaan lasketaan kertaerä (470 e) ja paikallinen erä (0,7 %). Varhaiskasvatuksessa palkankorotukset ovat vastaavasti vuoden 2025 varhaiskasvatuksen pitovoimaerä (150 e) mukaan luettuna 13,91 %.

Ratkaisu sisältää myös yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishankkeen.  Sen tarkoituksena on kuroa umpeen yksityisen ja julkisen puolen välistä perusteetonta palkkaeroa.

Lisäksi sovittiin mm. työvuoroluettelon muuttamisen soveltamisohjeista, joiden tarkoitus on korjata alan käytäntöjä eli ylitöiden maksamista ei kierretä.

- Neuvottelut kestivät poikkeuksellisen kauan ja niitä luonnehti alusta asti työnantajien haluttomuus korjata palkkaeroa suhteessa julkiseen sektoriin, vaikka toimiala kärsii pahasta työvoimapulasta. Tämä vaikeutti tilannetta ja johti osaltaan myös työtaisteluihin, Okkeri arvioi.

Lisätietoa neuvottelutuloksesta löytyy Tehyn verkkosivuilta tehy.fi/sostes

Lisätietoja:
Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri, p. 0400 913 230
Tehyn juristi Mirja Kinnunen, p.  040 681 5308