Tehy: HUSin hallituksen päätös on lainmukainen

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on iloinen HUSin hallituksen päätöksestä maksaa sydän- ja keuhkokeskuksen, vatsakeskuksen ja pää- ja kaulakeskuksen hoitohenkilökunnalle aiemmin myönnetyt tehtävälisät. Päätös koskee noin 600 hoitajaa.

HUSin eri tulosyksiköiden toimialajohtajat tekivät syksyn aikana päätöksiä maksaa henkilökunnalle tehtävälisiä. Kyse oli määräaikaisista tehtävälisistä ja niiden maksamisesta ilmoitettiin henkilökunnalle. Osa lisistä ehdittiin jo maksaakin.

Tehtävälisän maksuperusteena on kaikissa yksiköissä ollut ko. yksikköä koskeva erityinen hoitajapula sekä osastoilla aiheutunut ylikuormitus. Yksiköissä on ollut merkittävä henkilöstöresurssien vajaus jo pidempään.  

Päätökset lisistä tehtiin HUSin hallintosäännön 42 §:n mukaisesti. Päätökset ovat myös HUSin toimintaohjeen mukaisia, jonka mukaan toimialajohtaja päättää tehtävälisistä.

Lisäksi henkilöstöpäällikkö tarkisti, että päätösten perustelut ovat HUSin linjausten mukaisia. Tästä huolimatta HUSin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi käytti otto-oikeutta ja vei asian HUSin hallitukseen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan HUSin hallitus olisi ollut valmis perumaan tehtävälisät.

Tänään pidetyssä HUSin hallituksen kokouksessa päädyttiin kuitenkin maksamaan aiemmin myönnetyt tehtävälisät.

- Olemme hyvin tyytyväisiä, että HUSin hallitus noudattaa lakia ja tehtyjä sopimuksia. Muunlainen päätös olisi ollut kestämätön, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkösen mukaan vaikuttaa siltä, että Tehyn 15.12.2021 lähettämä kirje hallituksen jäsenille oli vaikutuksellinen ja hallitus oli valmis toimimaan vastoin vt. toimitusjohtaja Mäkijärven esitystä.

- Toivomme, että HUSin hallitus kiinnittää jatkossa erityistä huomiota johtamiseen ja sen lainmukaisuuteen. Tällainen johdon toiminta on omiaan heikentämään työmotivaatiota tässä vaikeassa koronatilanteessa. Tietoomme tuli jo, että eilisen aikana on tullut irtisanoutumisia HUSista tämän johdosta, Rytkönen muistuttaa.

Lisätietoja:

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, puh 050 346 0847