Tehy: HUS styrelses beslut är lagenligt

Fackorganisationen för social- och hälsovården och det pedagogiska området Tehy är glad över HUS styrelses beslut att betala ut de tidigare beviljade uppgiftstilläggen till vårdpersonalen på hjärt- och lungcentrum, gastrocentrum och huvud- och halscentrum. Beslutet gäller cirka 600 vårdare.

I början av hösten fattade sektorcheferna för HUS olika resultatenheter beslut om att betala uppgiftstillägg till vårdpersonalen. Det handlade om tidsbundna uppgiftstillägg och personalen meddelades om att de ska betalas. En del av tilläggen hann man redan betala ut.

Grunden för betalningen av uppgiftstillägget var den särskilda vårdarbristen som gällde alla enheter samt den överbelastning som drabbat avdelningarna. Enheterna har redan länge haft ett stort underskott i personalresurserna.

Beslut om tilläggen fattades i enlighet med 42 § i HUS förvaltningsstadga. Besluten följer också HUS verksamhetsdirektiv, enligt vilka sektorchefen fattar beslut om uppgiftstillägg.

Därtill kontrollerade personalchefen att motiveringarna till beslutet var förenliga med HUS riktlinjer. Trots detta utnyttjade HUS tf. verkställande direktör Markku Mäkijärvi sin övertagningsrätt och förde ärendet till HUS styrelse. Enligt uppgifter som förekommit i offentligheten hade HUS styrelse varit beredd att återkalla uppgiftstilläggen.

Vid HUS styrelsemöte i dag beslöt man dock att betala ut de uppgiftstillägg som tidigare beviljats.

- Vi är mycket nöjda över att HUS styrelse följer lagen och de avtal som gjorts. Ett annat beslut hade varit ohållbart, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen verkar det som om brevet som Tehy skickade till styrelsemedlemmarna den 15 december 2021 hade en inverkan och styrelsen var beredd att handla mot tf. verkställande direktör Mäkijärvis förslag.

- Vi önskar att HUS styrelse framöver fäster särskild uppmärksamhet vid ledningen och dess lagenlighet. Ett sådant agerande hos ledningen bidrar till att försämra arbetsmotivationen i detta svåra coronaläge. Vi har redan fått höra att det under gårdagen förekom uppsägningar i HUS på grund av detta, säger Rytkönen.

Mer information:

Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847