Tehy on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tehyn asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvissä uudistusten valmistelussa ja toimeenpanossa.  

Tehy on tiivistänyt sote-alan tärkeimmät asiat viiteen avainsanaan, jotka ovat johtaminen, resurssit, osaaminen, laatu ja tasa-arvo. Avainsanojen alle olemme koonneet linjauksia, näkemyksiä ja kannanottoja ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin. 

Tehyn linjauksista löydät Tehyn näkemykset hoitotyön johtamiseen, kuntoutukseen, varhaiskasvatuksen järjestämiseen, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen, sote-uudistukseen, terveystieteiden koulutukseen Helsingin yliopistossa, sosiaali- ja terveydenalan henkilöstön työhyvinvointiin, vanhuspalveluiden järjestämiseen ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.