Tehyn vaaleissa valtuuston jäsenistä uusia lähes puolet

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn vaaleissa valittiin liittokokoukseen 290 kokousedustajaa ja samaan aikaan pidetyissä Tehyn valtuustovaaleissa valittiin 60 edustajaa Tehyn valtuustoon. Äänestysaika oli 27.3. – 16.4. Valtuutetuista uusia on 25 ja paikkansa valtuustoon uudisti 35 ehdokasta.

Tehyn vaalit ovat suorat ja suhteelliset valtakunnallisten vaalien tapaan. Toista kertaa käytössä oli myös sähköinen äänestysmahdollisuus. Äänestysprosentti oli 30,4. Edellisissä Tehyn vaaleissa vuonna 2009 äänestysprosentti oli 34,4. 

Sähköistä äänestysmahdollisuutta käytti yli 40 % äänestäneistä. Sähköisen äänestyksen suosio kasvoi huomattavasti edellisistä liittokokousvaaleista, joissa sähköistä äänestysmahdollisuutta käytti ainoastaan 
11 % äänestäneistä.

Sekä liittokokous-  että valtuustovaaleissa oli noin 100 ehdokasta vähemmän kuin vuoden 2009 vaaleissa.

Tehyn vaaleista löytyy kattava tulosinfo osoitteessa:
 
Liittokokousvaalit

Liittokokousvaaleissa oli ehdolla 680 ehdokasta ja 290 liittokokousedustajan paikat jakaantuvat ryhmittäin seuraavasti:
 
Vaaliliitto20092013Muutos
Arvo ammattitaidolle*77 71 -6
Ett tvåspråkigt Tehy*10 8 -2
Sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE69 64 -5
Tehyläiset vihreät7 4 -3
Vapaat Vaikuttajat27 34 7
Vasemmisto ja sitoutumattomat18 21 3
Yhdessä Eteenpäin82 88 6

*Arvo ammattitaidolle ja Ett tvåspråkigt Tehy muodostavat vaaliliiton, jonka liittokokousedustajien määrä on yhteensä 79.

Liittokokousedustajat tulevat 15 alueellisesta vaalipiiristä suhteessa jäsenmääriin. Paikat jakautuivat seuraavasti: Uusimaa 63, Varsinais-Suomi 25, Satakunta 13, Etelä-Häme 18, Pirkanmaa 27, Kymi 11, Etelä-Saimaa 8, Keski-Suomi 22, Pohjois-Savo 18, Pohjois-Karjala 10, Pohjanmaa 18, Pohjois-Pohjanmaa 26, Kainuu 5, Lappi 12, Svenskfinland 14.

Liittokokousedustajista on naisia 81 % ja miehiä 19 %. Liittokokousedustajat valitsevat 3. – 6.6. Helsingin Messukeskuksessa pidettävässä liittokokouksessa liitolle puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen jäsenet ja päättää järjestön toimintalinjoista tuleville vuosille. 
 
Valtuustovaalit
 
Tehyn valtuustovaalissa vaalipiirinä on koko maa. Valtuustopaikkoja on 60 ja ehdokkaita käydyissä vaaleissa oli 460. Valtuuston jäsenistä 25 on uusia. Naisia valtuutetuista on 75 % ja miehiä 25 %. Tehyn jäsenistöstä naisia on 93 %, joten sekä liittokokous- että valtuustoedustajissa miehiä on enemmän kuin jäsenistössä.
 
Valtuustopaikat jakaantuivat seuraavasti:
 
Vaaliliitto20092013Muutos
Arvo ammattitaidolle13 13 0
Ett tvåspråkigt Tehy2 1 -1
Sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE15 14 -1
Tehyläiset vihreät1 1 0
Vapaat Vaikuttajat7 7 0
Vasemmisto ja sitoutumattomat6 7 1
Yhdessä Eteenpäin16 17 1
 

Tehyn kesäkuussa pidettävässä liittokokouksessa on ehdolla viisi henkilöä puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaehdokkaat saivat valtuustovaaleissa ääniä seuraavasti (nimen perässä äänimäärä):
 
Kim Berg, 728
Anna-Leena Brax, 520 
Kati Jetsu, 538 
Marjut McLean, 1050 
Rauno Vesivalo, 521 
 
Tehyn vaalien 2013 ryhmittymät
 
Tehyn vaaleissa on 7 ryhmittymää, joista Arvo ammattitaidolle ja Ett tvåspråkigt Tehy ovat vaaliliitossa.  Lisätietoa ryhmistä:
 
- Arvo Ammattitaidolle www.arvoammattitaidolle.fi   
yhteyshenkilö Liisa Hautamäki, gsm 040 505 2864
 
- Ett tvåspråkigt Tehy, lisätietoja ehdokkaista Tehyn järjestöasiantuntija 
Britt-Louise Rosengård-Aspnäs, gsm 040 7239046
 
- SITKE - sitoutumattomat ja keskiryhmät tehysitke.net
yhteyshenkilö Kaija Ojanperä, gsm 040 596 9171
 
- Tehyläiset vihreät  tehylaisetvihreat.net
yhteyshenkilö Atte Tahvola, gsm 040 718 6550
 
- Vapaat Vaikuttajat  vapaatvaikuttajat.net
yhteyshenkilö Nina Jaara, gsm 050 427 9937
 
- Vasemmisto ja sitoutumattomat, tehynvasemmisto.yhdistysavain.fi
yhteyshenkilö Marja-Leena Torkki, gsm 040 572 7305
 
- Yhdessä Eteenpäin  www.yhdessaeteenpain.fi/
yhteyshenkilö Sari Viinikainen, gsm 040 779 3637
 
Tehyn puheenjohtajaehdokkaiden yhteystiedot:
 
Kim Berg, gsm 040 528 2102
Anna-Leena Brax, gsm 0400 920 729
Kati Jetsu, gsm 0400 247 508
Marjut McLean, gsm 0400 895 924
Rauno Vesivalo, gsm 040 821 9255
 
Lisätietoja:

johtaja Kirsti Viljakainen, gsm 040 595 1976
viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431 tai
tiedottaja Jaana Reijonaho, gsm 040 356 8409