Tehy: Yhtiöittämispakosta luopuminen hyvä uutinen henkilöstölle

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa sote-uudistuksen valinnanvapaudesta. Valiokunta edellyttää, että hallituksen esityksen sisältämästä ns. pakkoyhtiöittämisestä luovutaan. Lisäksi toimeenpanon aikataulua ja vaiheistusta on muutettava. Valiokunnan mukaan perustuslain vaatimus siitä, että julkisen vallan on taattava kansalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tasavertaisesti, voi muuten vaarantua.

Kuvateksti
kuva: Ismo Pekkarinen / STT-Lehtikuva

- Yhtiöittämispakko olisi merkinnyt henkilöstön kannalta epävarmuuden lisääntymistä monella tavalla: mahdollisia konkursseja ja lisää yt-neuvotteluja sote-alalle, epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä ja merkittäviä uhkia sosiaali- ja terveysalan koulutukselle ja osaamiselle. Siitä luopuminen ja maakuntien oma palvelutuotannon salliminen selkeyttää henkilöstön asemaa ja merkitsee toivottavasti myös vakautta, jatkuvuutta sekä toiminnan ja osaamisen pitkäjänteistä kehittämistä, toteaa Tehyn puheenjohtaja  Rauno Vesivalo.

Tehy pitää järkevänä valiokunnan näkemystä siitä, että valinnanvapautta koskevan lainsäädännön korjaaminen valmistellaan perusteellisesti ja siihen sisällytetään vaikutusarviointi ja lausuntokierros.  Koko uudistuksen ja sen toimeenpanon jatkovalmistelu on tehtävä huolella, jotta lopputuloksena on toimiva sote-palveluiden kokonaisuus.

Tehy on useaan otteeseen ottanut kantaa siihen, että sote-uudistus on välttämätön ja sen tavoitteet ovat hyvin perusteltuja ja kannatettavia.

- Ei pidä unohtaa, että alkuperäinen tavoite oli uudistaa ja turvata kansalaisille nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Pidämme hyvänä sitä, että sote- ja maakuntauudistus etenevät kokonaisuutena, vaikka perustuslailliset ongelmat koskevatkin nyt lähinnä soten valinnanvapauteen liittyvää lainsäädäntöä.


Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 8207848