Tehy: Suomessa käyttämättä tuhansien koulutettujen hoitajien reservi

Suomeen on jo muutamien vuosien ajan rekrytoitu ulkomaista työvoimaa hoitoalalle. Uusimpia hankkeita ovat Satakunta ja Kymenlaakso, jotka rekrytoivat hoitajia Espanjasta. Kymenlaaksossa aiotaan kehittää jopa valtakunnallinen malli hoitajien ulkomailta rekrytoimiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ei vastusta työperäistä maahanmuuttoa ja hoitajien rekrytointia ulkomailta, mutta muistuttaa että Suomessa on käyttämättä 30 000 koulutetun hoitajan työvoimareservi. Tämä luku koostuu koulutetuista sairaanhoitajista ja lähihoitajista, jotka ovat vaihtaneet alaa.

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan mielestä näitä alalta poistuneita ei ole vielä yritetty tarpeeksi pontevasti houkutella takaisin alan tehtäviin. Hän kummeksuukin, että miksi työnantajat eivät ulkomailta rekrytoinnin lisäksi järjestä kampanjoita, joiden avulla nämä hoitajat saataisiin takaisin alan töihin.
 
-  Tulisi todella työnantajille edullisemmaksi jos tästä työvoimareservistä saataisiin edes osa takaisin alan tehtäviin. Nämä hoitajat ovat saaneet koulutuksen Suomessa ja heillä on riittävä kielitaito jo valmiina. Myös jo Suomessa olevia maahanmuuttajia voitaisiin kouluttaa enemmän sosiaali- ja terveysalan tehtäviin.
 
Ulkomailta rekrytoitaessa on varmistettava kielitaidon lisäksi riittävä osaaminen, jotta voidaan varmistaa lähtömaassa annetun koulutuksen laadusta. Rekrytoitaville hoitajille joudutaankin usein antamaan koulutusta kielitaidon lisäksi myös siinä, että heidän koulutuksensa vastaa Suomen vaatimustasoa.
 
Tehy-lehti selvitti toissa vuonna, että hoitajatuonti tulee kalliiksi.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS maksoi työvoimaa välittävälle yritykselle Opteamille 8000 euroa jokaisesta hoitajasta.
 
Laitinen-Pesolan mukaan hoitajat ovat vaihtaneet Suomessa joukoittain alaa, koska palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutusta ja työolot ovat sekä henkisesti ja fyysisesti liian kuormittavia.
 
- Meille kantautuu jatkuvasti viestiä työpaikoilta, että nuoretkin hoitajat kamppailevat jaksamisensa kanssa. Ei ole harvinaista, että vasta 30-vuotias hoitaja on valmis vaihtamaan alaa. Työnantajien olisi todella otettava vakavasti hoitajien jaksaminen, johon voidaan vaikuttaa helposti esimerkiksi riittävän hyvällä työvuorosuunnittelulla ja joustavammilla työajoilla. Näin estettäisiin alalta pako ja saataisiin jo alaa vaihtaneita hoitajia takaisin.
 
Tehy on ollut mukana laatimassa pelisääntöjä hoitajien rekrytoimiseksi ulkomailta.  Ohjeissa kiinnitetään huomiota ns. eettisen rekrytoinnin pelisääntöihin ja edunvalvontaan. Tehyn näkemyksen mukaan Suomen ei pidä rekrytoida maista, joilla on itsellä pula koulutetusta terveydenhuoltohenkilöstöstä. Suomeen ei pidä myöskään luoda kaksia työmarkkinoita, joissa maahan muuttavilla työntekijöillä on huonommat työehdot kuin suomalaisilla hoitajilla.  Työntekijöiden on saatava jo lähtömaassa riittävät tiedot työsuhteen ehdoista, työtehtävistä ja palkkauksesta.
 
Tehy osallistuu Sairaanhoitajapäiville Messukeskuksessa omalla messuosastolla.
 
Linkki ”Tehy-lehti selvitti: Hoitajatuonti tulee kalliiksi:
 
  
Eettisestä rekrytoinnista:
 
Lisätietoja: 

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, (09) 5422 7012
Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi, (09) 5422 7155