Tehy kuntavaaleissa: Kunnilla varaa maksaa koronakorvauksia hoitajille

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy julkisti tänään kuntavaaliteesinsä. Tehy vaatii, että kuntavaalien jälkeen uudet päättäjät velvoittavat kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan hoitajille kertaluontoisen 1000 euron koronakorvauksen.

Koronasta aiheutui kuluja kunnille viime vuonna noin 2 miljardia euroa. Ne saivat valtiolta koronatukea noin 3 miljardia euroa. Kuntien koronaan perustuvasta lisätuesta on siis jäämässä yli arviolta miljardi euroa. Kuntatalous ei myöskään ole kärsinyt niin suurista tulojen menetyksistä kuin arveltiin, koska Suomen talous on selvinnyt koronasta paremmin kuin ennustettiin.

- Kuntatalous on nyt paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan. Silti Suomessa ei ole maksettu etulinjassa koronan hoidossa työskennelleille hoitajille koronakorvauksia toisin kuin lähes kaikissa Euroopan maissa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy esitti koronakorvauksen maksamista kevään 2020 työmarkkinaneuvotteluissa, vetosi valtiovaltaan ja esitti neuvottelupyyntöjä paikallisille työnantajille. Mikään näistä keinoista ei ole tuottanut toistaiseksi tulosta.

Tehy vaatii, että kuntien uudet päättäjät ottavat vihdoin asian hoitaakseen. Heidän tulee varata kuntien nykyisessä hyvässä taloustilanteessa rahoitus koronakorvaukseen hoitajille, jotka työskentelivät keväällä 2020 valmiuslain alaisina yli kaikkien normaalien riskirajojen ja kuormituksen tason.

Tehyn avainsanat tuleville kuntapäättäjille

Tehy on laatinut osana kuntavaalikampanjaansa avainsanat kuntapäättäjien käyttöön. Päätöksenteon tueksi he tarvitsevat viisi avainsanaa: resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisäksi Tehy on valinnut teesin ”oikeus ja kohtuus” muistuttamaan kuntapäättäjiä koronakorvauksen maksamisesta hoitajille.  

Sote-uudistuksen jälkeen kunnissa on suunnattava taloudellisia resursseja kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Alimitoitetut resurssit kuten työvoimapula aiheuttavat tappiokierteen kuntalaisten palveluihin. Myös järjestöjen potentiaalia on hyödynnettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Laatua luodaan sote-alan ja varhaiskasvatuksen osaajien työllä. Kuntalaisille tärkeiden palveluiden laadun tulee olla kuntapäättäjän ykkösprioriteetti.

Henkilöstön osaamista pitää kehittää. Työvoimapulaa ei voi ratkaista koulutustasoa tai -vaatimuksia laskemalla, vaan se ratkaistaan osaavien ammattilaisten työoloista ja palkkauksesta huolehtimalla.

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää, että johtamisessa näkyy hoitotyön osaaminen ja kokemus. Kuntiin tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ja kokemusta sote-uudistuksen jälkeenkin. Siksi kuntiin tulee nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija/vastuutaho. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulee johtaa ja koordinoida strategiselta tasolta, läpi eri hallinnonalojen.

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta myös sitä, että näiden palveluiden tekijöitä kohdellaan reilusti nostamalla palkkatasoa ja parantamalla työoloja.

Tehyn avainsanat kuntavaaleihin:
https://www.tehy.fi/fi/kuntavaalit/avainsanat

Lisätietoja:

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 3460 847