Tehy julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 26.9.2018

Tehy julistaa jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vastustaakseen hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy 28.9.2018 klo 23.59.

Kuvateksti
Kuva: Kaisa Siren

Tehy samoin kuin useat muut ammattijärjestöt vastustavat jyrkästi hallituksen esitystä keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Esitys asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisen työnantajan palveluksessa he ovat. 

Esityksen keskeinen perustelu on työllistämiskynnyksen alentaminen, mutta tutkimukset tai asiantuntijanäkemykset eivät tue väitettä. Muutos myös aiheuttaisi tulkintaongelmia ja oikeusriitoja vuosikausiksi, mikä lisäisi sekä epävarmuutta pienille työnantajille että turvattomuutta näiden palveluksessa oleville työntekijöille. 

Tehy muistuttaa, että työsopimuslaki on säädetty heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi. Sen heikentäminen edellyttäisi todella painavia syitä ja selkeää tutkimusnäyttöä tosiasiallisista myönteisistä vaikutuksista työllisyyteen. Koska näyttöä tästä ei ole, heikennykselle ei ole asiallista ja hyväksyttävää perustetta. 

- Emme voi hyväksyä jäsentemme työsuhdeturvan heikentämistä näin. Edellytämme, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta työnantajan koosta ja vaadimme, että hallitus vetää esityksen pois, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. 

Tehyläisten kannalta erityinen uhka koskee tulevaisuutta. Sote-uudistus toisi toteutuessaan paljon lisää yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksiä. Jo nyt yksityisellä sosiaalialalla on paljon työehtoihin liittyviä ongelmia. Esitys voi kannustaa jatkossa myös suurempia yrityksiä organisoimaan toimintansa alle 20 hengen kokonaisuuksiin. 

- Lisäksi kyse on tasa-arvosta. Heikennys kohdistuu ikävällä tavalla naisvaltaisiin aloihin ja heikentää naisten työmarkkina-asemaa entisestään. Miesvaltaisilla aloilla irtisanomissuojasta on hyvin usein määrätty työehtosopimuksella toisin kuin naisvaltaisilla aloilla, joilla tätä suojaa ei ole, sanoo Rytkönen.  

Tehy esittää ratkaisuksi, että henkilöperusteisen irtisanomissuojan muuttamisesta luovuttaisiin nyt kokonaan. Henkilöperusteinen irtisanomissuoja on Suomessa Euroopan keskitasoa. Sen sijaan kollektiivisen irtisanomissuojan taso on meillä huomattavasti alhaisempi. Jos irtisanomissuojaa halutaan muuttaa, se tulee tehdä tarkastelemalla näitä molempia perusteita yhtä aikaa esimerkiksi kolmikantaisessa yhteistyössä - eikä tehdä muutoksia palasina vain yhden tahon toiveiden mukaan. 

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847