Kuntavaalit ovat sote-vaalit

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo muistuttaa, että kevään kuntavaalit ovat todelliset sote-vaalit. Myös ensi vuoden maakuntavaalit ovat tärkeät sote-uudistuksen kannalta. Tehyn näkemyksen mukaan sote-uudistuksen alkuperäisen tavoitteen – peruspalveluiden parantumisen ja kustannusten hillitsemisen – on toteuduttava sote-uudistuksessa.

- Sote-uudistuksessa terveyden edistäminen ja varhaiskasvatus jäävät kuntien kontolle. Toivon, että tulevien päättäjien joukossa olisi mahdollisimman paljon tehyläisiä tuomassa esiin sosiaali- ja terveysalan asiantuntemusta. Muutosvaiheen onnistuminen on ratkaisevan tärkeää niin kuntalaisten kuin työntekijöiden ja kustannusten hillitsemisenkin kannalta, Vesivalo linjaa.

Tehy on mukana Yksi elämä -hankkeessa, jonka tavoitteena on terveyden edistäminen. Hankkeen yhteydessä on laskettu paljon erilaiset investoinnit terveyteen maksavat ja kuinka paljon ne tuovat säästöjä tulevaisuudessa. Jo kuntavaaleissa halukkaat voivat järjestää ns. olohuonetenttejä, joissa kuntavaaliehdokkaat voivat tuoda esiin miten he edistäisivät terveyttä. (Ks.  https://www.yksielama.fi/ )

Tehyn kuntavaaliteemat, viisi sote-pointtia kertovat ratkaisuista ja keinoista, joiden avulla sote-uudistus onnistuu.

Tehyn näkemyksen mukaan sote-uudistuksessa on keskitytty liikaa rakenteisiin ja puhutaan liian vähän potilaista ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä. Tehy on pitkään tuonut esiin, että sosiaali- ja terveysalan ylimpiin johtamistehtäviin on valittava parhaat osaajat ja johtamistehtäviä ei voi sitoa vain yhteen professioon. Valitettavasti viime vuosina hoitotyön johtajien määrää on vähennetty.

- Eri tasoilla toimivat hoitotyön johtajat, esimerkiksi osastonhoitajat ja ylihoitajat mahdollistavat tuloksellisen toiminnan. He vastaavat uudistusten viemisestä käytäntöön ja kehittävät uusia toimintamalleja sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, Vesivalo sanoo.

Myös digitalisaatio, automaatio ja robotiikka ovat hoitoalalla mahdollisuuksia, sillä niiden avulla voidaan hoitaa rutiininomaisia tai vaarallisia ja fyysisesti raskaita työtehtäviä. Parhaimmillaan hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu uuden teknologian ansiosta hoitotyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen.

- Pelkkä teknologinen kehitys ei riitä, sillä hoito on myös prosessi, joka vaatii hyvää hoitoketjua. Sosiaali- ja terveyspalvelut on nähtävä kokonaisuutena, jossa ei ole niin suuria organisaatioiden ja toimintayksiköiden välisiä raja-aitoja. Myös ennaltaehkäisevään työhön on investoitava. Näin saadaan säästöjä tulevaisuudessa.

Vesivalo muistuttaa, että niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuin asiakkaatkin on saatava mukaan uudistuksen suunnitteluun. Hoitotyön tekijät tuntevat parhaiten sote-palveluita käyttävien asiakkaiden tarpeet.

- Yli 200 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijän työnantaja vaihtuu uudistuksessa. Kyse on maamme historian suurimmasta liikkeenluovutuksesta. Myllerryksen keskelläkin palveluiden on pyörittävä ympäri vuorokauden.

https://www.tehy.fi/fi/kuntavaalit

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346 ja
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848