Yksityiseen ensihoitoon palkallinen isyysvapaa ja toinen ruokatauko sitovaksi

Uusi työehtosopimus on syntynyt Tehyn, Hyvinvointiala HALI ry:n ja Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry:n neuvotteluissa. Tehyn hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tänään torstaina.

Kuvateksti
Kuva: Mikko Nikkinen

Sopimuskausi on 1.5.2020–30.4.2022.

Sopimus koskee yksityisissä ensihoitopalveluissa työskenteleviä.

Uusi työehtosopimus on kaksivuotinen. Se sisältää kaksi yleiskorotusta sekä erillisen korotuksen taulukkopalkkoihin. Taulukkopalkat nousevat sopimuskaudella yhteensä 4,2 prosenttia, millä saadaan kurottua umpeen eroa kuntapalkkoihin.

1. elokuuta 2020 maksetaan kaikille 1,3 prosentin yleiskorotus. Myös taulukkopalkkoihin tulee 1,3 prosentin korotus.

1. elokuuta 2021 maksetaan kaikille 1,0 prosentin yleiskorotus. Myös taulukkopalkkoihin tulee 1 prosentin korotus.

1. elokuuta 2021 taulukkopalkkoja korotetaan lisäksi 1,9 prosenttia.

Kiky-tunnit poistuvat 31.8 tai sitä lähinnä seuraavan työvuorolistan alusta.

Pitkissä vuoroissa (12 tuntia tai yli) työntekijällä on oikeus toiseen 20 minuutin ruokataukoon työajalla.

Kuuden päivän isyysvapaa on palkallinen.

Hälytysraha nousee 19 euroon.

Työnantaja hankkii työntekijälle korkeavartiset turvajalkineet.

Ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta suositellaan kolme päivää vuodessa.

Palkkausjärjestelmä kohenee. Työpaikan erityistekijöistä ja niistä maksettavista lisistä on laadittava luettelo, joka on kaikkien nähtävillä työpaikalla. Työnantajan on neuvoteltava erityistekijälisistä vuosittain luottamusmiehen kanssa. Lisän voi poistaa vain, jos kyseistä tehtävää ei työpaikalla enää ole. Epäpätevyysalennusta ei voi tehdä, jos koulutusvajeella ei ole käytännössä vaikutusta tehtävän vaativuuteen.

Työtehtävissä sattuneen rikosasian esitutkinta ja oikeudenkäynti ovat työvuorolle osuessaan työaikaa.

Työntekijä ja työnantajat voivat sopia lomarahan vaihdosta vapaaksi. Vapaalta maksetaan lisät sisältävä vuosilomapalkka. Vapaa kerryttää uutta lomaa.

Ateriakorvausta koskevaa kilometrirajaa muutettiin ja tavanomaisen ruokailupaikan käsitettä täsmennettiin. Kilometriraja nousee 150 kilometriin.  

Lisäksi osapuolet sopivat työhyvinvointityöryhmästä, joka sopimuskauden aikana selvittää muun muassa fyysistä ja psyykkistä työturvallisuutta.