Betald faderskapsledighet och en andra måltidspaus inom privat akutvård

Nytt kollektivavtal utarbetades i förhandlingar mellan Tehy, Välmåendebranschen HALI rf och Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry. Tehys styrelse godtog förhandlingsresultatet idag torsdag.

Image text
Foto: Mikko Nikkinen

Avtalsperioden är 1.5.2020–30.4.2022.

Avtalet gäller personer som arbetar inom privat akutvårdstjänster.

Det nya kollektivavtalet gäller i två år. Det omfattar två allmänna höjningar samt en separat höjning av tabellönerna. Under avtalsperioden höjs tabellönerna med totalt 4,2 procent, med vilken man åtgärdar klyftan till de kommunala lönerna.

Den 1 augusti 2020 utbetalas en allmän höjning om 1,3 procent till alla. Även tabellönerna höjs med 1,3 procent.

Den 1 augusti 2021 utbetalas en allmän höjning om 1,0 procent till alla. Även tabellönerna höjs med 1 procent.

Den 1 augusti 2021 höjs tabellönerna med ytterligare 1,9 procent.

Kiky-timmarna upphör den 31 augusti eller från början av den närmaste följande förteckningen över arbetsskift.

Vid långa arbetsskift (12 timmar eller längre) har arbetstagaren rätt till en andra måltidspaus om 20 minuter på arbetstid.

Sex dagars faderskapsledighet med lön.

Utryckningspenningen höjs till 19 euro.

Arbetsgivaren skaffar skyddsskor med högt skaft åt arbetstagaren.

Tre dagar av yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning rekommenderas.

Lönesystemet förbättras. Om arbetsplatsens specialtillägg och de tillägg som utbetalas för dem ska en förteckning upprättas och den ska finnas framlagda för påseende på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste årligen förhandla om specialtilläggen med förtroendemannen. Tillägget kan endast tas bort om den ifrågavarande uppgiften inte längre finns på arbetsplatsen. Någon obehörighetssänkning kan inte göras om den bristande utbildningen i praktiken inte har någon inverkan på uppgiftens krav.

Förundersökning av och rättegång gällande brott som skett i arbetet är arbetstid om de infaller på arbetsskiftet.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan överenskomma om byte av semesterpenning mot ledighet. För den lediga tiden utbetalas semesterlön inklusive tillägg. Fritt att ackumulera ny semester.

Kilometergränsen som gäller måltidsersättning ändrades och begreppet vanligt matställe preciserades. Kilometergränsen höjs till 150 kilometer. 

Dessutom överenskom parterna om en arbetshälsogrupp, som under avtalsperioden utreder bland annat den fysiska och psykiska säkerheten på arbetsplatsen.