Vuoden tehyläinen johtaja on Katja Kairtamo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä osastonhoitajana toimiva Kairtamo on erinomainen kriisitilanteiden johtaja, jolla on taito toimia henkilöstön lähellä.

Kuvateksti
Kuvaaja: Pasi Autio

Kairtamo oli mukana käynnistämässä koronapandemian aikana TAYSin kohorttiosaston toimintaa nopealla aikataululla ja tilanteessa, jossa terveydenhuolto oli kriisiytynyt. Hän onnistui luomaan yhdessä henkilöstön kanssa toimivan kokonaisuuden ja potilas- ja työturvalliset olosuhteet yksikön perustehtävän toteuttamiseen. Hänen työstämänsä perehdytysohjelman avulla eri erikoisalojen osaajat saatiin nopeasti perehdytettyä yksikön toimintaan.

Kairtamon tiivis yhteistyö koko henkilöstön kanssa takasi myönteisen työyhteisökulttuurin syntymisen ja arjen työn sujumisen. Hän hyödyntää henkilöstön osaamisen ja ideat kuunnellen ja keskustellen. Henkilöstö koki, että he tulevat kuulluksi ja nähdyksi omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kairtamo tekee tiivistä yhteistyötä edunvalvonnan ja työsuojelun kanssa, ja näin edistää näin hyvää yhteistoimintaa. Kairtamo on pidetty esihenkilö ja erinomainen kriisitilanteiden johtaja rauhallisuutensa ja tasapainoisen asioihin suhtautumisensa ansiosta.

Kairtamo työskentelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä osastonhoitajana. TAYSin kohorttiosastolla hän toimi osastonhoitajana 15.2-30.5.2021 ja 10.12.21-22.5.2022 välisenä aikana.

Valintaa ehdottivat Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 366:n pääluottamusmies ja päätoiminen työsuojeluvaltuutettu.

Tehy valitsi vuoden tehyläisen johtajan kahdennentoista kerran. Palkinto luovutettiin Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivillä Helsingissä 6.10.2022.