Vuoden lastenhoitajan sydäntä lähellä ovat järjestötoiminta ja kansalaisvaikuttaminen

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry on palkinnut Vuoden lastenhoitaja -tunnustuksella Mervi Grönforsin Tampereelta.

Mervi Grönfors on aktiivisesti ja monipuolisesti toiminut järjestö- ja yhdistystoiminnassa sekä huolehtinut muiden eduista ja työhyvinvoinnista. Sama huolehtiminen on ollut ominaista myös yksityiselämässä kahden adoptoidun erityislapsen vanhempana.

Mervi kokee työskentelyn erityislasten kanssa yhdessä kasvamisena.

Yhdeksi tärkeämmistä taidoista Mervi toteaa lastenhoitajan kyvyn pitää huolta omasta ja koko työyhteisön hyvinvoinnista. Hän toimiikin aktiivisesti työsuojeluasioiden parissa kiinnittäen huomiota mm. työyhteisöä kuormittaviin asioihin ja tuoden ne myös esille.

Yksinhuoltajana kahden erityislapsen kansainvälinen adoptio on ollut hänelle opettavaisinta elämässä. Kokemusta on karttunut samalla suomen kieltä opettelevien lasten kommunikaation tukemisesta. Tuota kokemusta hän on voinut hyödyntää myös työssään. Hänelle ovat tulleet tutuksi myös erilaiset terapiat ja tukimuodot sekä niiden hakemiseen liittyvä byrokratia.

Nyt kun lapset ovat jo aikuisia, Mervi omaa käyttää aikaansa järjestötoimintaan, kansalaisvaikuttamiseen ja rakkaisiin harrastuksiin, kuten käsitöihin, lukemiseen ja puutarhan hoitoon.

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL valitsee vuosittain Vuoden lastenhoitajan, alan ammattilaisen, joka on tehnyt ansiokasta työtä lasten, perheiden ja lastenhoitoalan puolesta ja tuonut ansiokkaasti esiin lastenhoitajan osaamista ja ammattitaitoa.

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry on koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden yhteinen järjestö ja Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Eila Seppälä-Vessari, toiminnanjohtaja Suomen Lastenhoitoalan Liito SLaL ry [email protected] 0405489963