Vuoden 2021 akateeminen tehyläinen on Sirkka Sipponen

Sairaanhoitaja, TtM Sirkka Sipponen työskentelee koulutussuunnittelijana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla.

Kuvateksti
Kuva: Sirkka Sipponen

Sipponen on tehnyt vuonna 2020 Pro gradu -tutkielman Itä-Suomen yliopistossa. Tutkielman aiheena oli ”Kotihoidon hoitohenkilöstön kokemuksia etäkäynneistä”. Laadullisessa tutkimuksessa kartoitetaan mm. kotihoidon hoitohenkilöstön näkemyksiä etäkäynneillä toteutettavista hoitotyön interventioista.

Aihe on ajankohtainen, sillä erilaisten etäkotihoidon ratkaisujen käyttöönotto on kasvussa ja sen vuoksi etäkäyntien kokemusten selvittäminen on tärkeää. Aihetta ei ole juurikaan tutkittu. Kotihoidossa etäkäynnit tukevat asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä sekä lisäävät kaukana asuvien asiakkaiden palvelujen saatavuutta. Etähoidolla voidaan vaikuttaa taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä työn yksipuolisuuteen.

Sirkka Sipponen on kartoittanut taustatutkimukset huolellisesti ja hyödyntänyt laadullisen tutkimuksen menetelmää taitavasti. Tutkielma tuotti uutta tietoa kotihoidon digitaalisen kehittämisen tueksi.

Palkinto luovutettiin Tehyn jaostojen vuosikokouswebinaarissa 26.11.2021.