Verokertymä turvattava kestävästi – Tehy tukee Finnwatchin kampanjaa

Tehy on yhdessä yhdeksän muun kansalaisjärjestön ja ammattiliiton kanssa allekirjoittanut ekologista verouudistusta koskevan periaatelinjauksen. Tavoitteena on turvata verokertymä yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Hyvinvointivaltion palveluiden ja muiden valtion välttämättömien menojen rahoituksessa pääpainon tulee periaatelinjauksen mukaan olla progressiivisessa tuloverotuksessa.

Suomessa verot ja veroluonteiset maksut muodostavat yli 80 prosenttia valtion tuloista, ja verotus on tätä kautta keskeinen ihmisoikeuskysymys.

Linjauksessa todetaan, että valtion perustoimintojen rahoittamiseen tarvittavia fiskaalisia veroja tulee kerätä oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Fiskaalisen verotuksen tulisi myös olla mahdollisimman neutraalia. Nämä tavoitteet voidaan varmistaa parhaiten tiiviillä veropohjilla ja matalilla verokannoilla.

Fiskaalisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joilla valtio, kunnat ja muut veronsaajat hankkivat tuloja yhteiskunnan perustoimintojen aiheuttamien välttämättömien menojen kattamiseen.

Fiskaalisilla veroilla tulee tavoitella myös haitallisten tulo- ja varallisuuserojen tasaamista.

Järjestöt muistuttavat periaatelinjauksessa myös verovälttelyn torjunnan tärkeydestä sekä tarpeesta siirtää fiskaalisen verotuksen painopistettä työn, tuotannon ja kuluttamisen verottamisesta pääomatulojen ja varallisuuden verottamiseen. Verolainsäädännöllä pitää pyrkiä välttämään tilanteita, joissa verovelvollinen voi välttyä veronmaksulta tai muuten saavuttaa muita alemman verotuksen tason.

Periaatelinjaus on osa #430-kampanjaa. Kampanja pyrkii rajoittamaan verovälttelyä, jonka vuoksi Suomi menettää vuosittain 430 miljoonaa euroa. Kampanjassa on mukana yli 30 järjestöä, muun muassa Tehy.