Valtakunnallinen loppukoe kehitteillä sairaanhoitajien koulutukseen

Tehy on mukana hankkeessa, jossa kehitetään muun muassa valtakunnallista loppukoetta sairaanhoitajakoulutukseen.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Tehy on esittänyt linjauksissaan, että tutkintoon johtavat koulutukset sisältäisivät valtakunnallisen loppukokeen. Loppukoe varmistaa, että työn edellyttämä osaaminen on riittävää. Asia on nyt etenemässä sairaanhoitajan koulutuksessa.

YleSHarviointi-hanke kehittää yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arviointia kahdella eri tavalla. Se kehittää menetelmiä, joita käytetään sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksessa ja arvioinnissa. Valtakunnallista loppukoe puolestaan arvioi yleissairaanhoitajan ammatillista perusosaamista, kun opinnoista on suoritettu 180 opintopistettä. 

Hanke päättyy tämän vuoden lopulla.