Työehtosopimusneuvottelut Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen kanssa käynnistyivät

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus päättyy 31.3.2024. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät tänään.

Kuvateksti
Kuva: Mikko Lehtimäki

Tapaamisessa sovittiin helmi- ja maaliskuun neuvotteluajat. Neuvotteluja jatketaan ensi viikolla osapuolten tavoitteiden läpikäynnillä. 

Tällä työehtosopimuksella sovitaan Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n jäsenten ja tähän työehtosopimukseen liittyneiden työnantajien palveluksessa olevien tehyläisten työ- ja palkkaehdot. Tehyn neuvottelijana toimii juristi Niina Nurminen.

Tehy neuvottelee yksityissektorilla kevään aikana kuudesta eri työehtosopimuksesta. Seuraa neuvottelukierrosta tehy.fi/neuvottelukierros