Työehtosopimukset päättyneet

Kunta- ja yksityissektorin työehtosopimusten sopimuskausi päättyi 31.3.2020. Ainoastaan Ensihoitopalvelualan ja Tehyn välinen työehtosopimus päättyy 30.4.2020.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Yksityissektorin työehtosopimuksia on noudatettava jälkivaikutuksen perusteella. Myös KVTES:n mukaiset määräykset ovat jälkivaikutuksen perustella voimassa.

Neuvottelut eri pöydissä jatkuvat. Seuraa Tehyn viestintää.

Yksityissektorin työehtosopimuksia ovat Terveyspalvelualan, Yksityisen sosiaalipalvelualan, YTHS:n, Työterveyslaitoksen, Avainta ry:n, Ensihoitopalvelualan, Plusterveys Oy:n, Hammaslääkäreiden työnantajayhdistys ry:n sekä Seuren työehtosopimus. 

Myös kunnissa tehdyt paikalliset sopimukset ovat voimassa. Uusia paikallisia sopimuksia ei ole kuitenkaan mahdollista toistaiseksi sopia.  

Lisää tietoa: www.tehy.fi/liittokierros