Kollektivavtalen har upphört

Avtalsperioden för kommun- och privatsektorns kollektivavtal upphörde 31.3.2020. Enbart kollektivavtalet mellan Välmåendebranschen och Tehy upphör 30.4.2020.

Image text
Foto: iStock

Privatsektorns kollektivavtal bör följas på basen av efterverkan. Även KVTES enliga bestämmelser är på basen av efterverkan i kraft. 

Förhandlingarna vid olika bord fortsätter. Följ med Tehys information.

Privata sektorns kollektivavtal är Hälsovårdsbranschens kollektivavtal, Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, YTHS:n kollektivavtal, Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal, Avainta Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal, Välmåendebranschens kollektivavtal, Plusterveys Oy:s kollektivavtal, Tandläkarnas arbetsgivarförening rf:s kollektivavtal samt Seures kollektivavtal.

Även de i kommunen gjorda lokala avtalen är i kraft.  Nya lokala avtal är ändå inte tillsvidare möjligt att binda.

Mer information: www.tehy.fi/sv/forbundsrunda