Työajan pidennys päättyi eilen neljällä sopimusalalla

Kikytunnit poistuivat elokuun lopussa tai sitä lähimpänä alkavana työaikajaksona.

Kuvateksti
kuva: Pia Hietamies

Kesällä 2016 solmittu kilpailukykysopimus eli Kiky-sopimus toi tullessaan 30 minuuttia pidemmän viikkotyöajan tai 6 minuuttia pidemmän työpäivän pidennyksen.

Nämä ns. kikytunnit poistuivat uusien työehtosopimusten myötä kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) ja kolmesta yksityissektorin sopimuksesta eli yksityisen terveyspalvelualan sopimuksesta, yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta ja yksityisen ensihoitopalvelualan sopimuksesta.