Turvallisuuspalkinto potilastyön onnistumisia raportoivalle järjestelmälle

PosiPro-järjestelmä raportoi potilastyössä tapahtuvia onnistumisia ja parantaa alan turvallisuutta onnistumisten avulla. Järjestelmä sai vuoden 2020 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Eksote ensihoidon ja Awanic Oy:n kehittämä PosiPro-järjestelmä raportoi potilastyön onnistumisista ensimmäistä kertaa suomalaisessa terveydenhuollossa. PosiPron avulla voidaan kerätä tietoa ja analysoida tekijöitä, jotka ovat johtaneet onnistumisiin. Näin toimintaa voi kehittää potilasturvallisemmaksi jo ennen kuin mahdollisia vaaratilanteita syntyy. 

Systemaattinen tietojen kerääminen tapahtuneiden virheiden ja haittojen lisäksi myös onnistumisista tarjoaa mahdollisuuden työntekijöille ja organisaation johdolle kehittää toimintaansa. Onnistuneet käytänteet on mahdollista tunnistaa, mallintaa ja ottaa käyttöön muuallakin organisaatiossa. 

PosiPro-järjestelmän luominen on arvokasta työtä sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden puolesta. Järjestelmä on otettavissa käyttöön Eksoten lisäksi myös muualla Suomessa.

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä SuPer. 

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi.

Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. 

Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.