TSV-kirje 2/2023

Toimijoiden puhelinpalvelu

Työturvallisuuslain muutokset

Hyvinvointialueet ja aiemmin annetut työsuojeluvelvoitteet

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin muutoksia

Työturvallisuuskeskuksen Työsuojeluviikot

STTK:n Ratkaisuja: Mielenterveys-julkaisu

EU-OSHA ja Työterveyslaitos: Haastavat asiakastilanteet

Koulutuksia: Pirstaleinen työ ja STTK:n HED seminaari