Tehyn kysely ohjaajille: Opiskelijat tarvitsevat lisää valmiuksia harjoitteluun

Sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan opiskelijoilla on melko hyvät yleiset työelämän valmiudet harjoitteluun tullessaan. Kuitenkin yli viidennes ohjaajista pitää niitä vähintään melko huonoina. Asia selviää Tehyn ohjaajille tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin tehyläisten näkemyksiä opiskelijoiden työelämäharjoittelun valmiuksista.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Lähes kaikki vastaajat (95 %) olivat olleet mukana opiskelijan harjoittelun ohjauksessa työuransa aikana. Noin 70 % vastaajista on sitä mieltä, että opiskelijoilla on vähintään melko hyvät yleiset työelämän valmiudet harjoitteluun tullessaan. Kuitenkin yli viidennes (22 %) piti niitä vähintään melko huonoina.  

Vastaajien mielestä oppilaitoksen antamat tiedolliset ja taidolliset valmiudet harjoittelujakson alussa olivat yleisiä työelämävalmiuksia heikommat. Enemmistö (65 %) kertoi niiden olevan vähintään melko hyvät, mutta neljännes (25 %) piti niitä vähintään melko huonoina.

Tehy kysyi talvella 2020 asiasta myös opiskelijoilta itseltään. Vastaukset olivat saman suuntaisia, mutta puutteita valmiuksissaan näki lähes kolmannes (n. 31 %) opiskelijoista.  

– On mielenkiintoista huomata, että työssä olevien jäsentemme ja opiskelijoiden näkemykset harjoittelun valmiuksista ovat näin saman suuntaisia. Vastaukset vahvistavat myös Tehyn näkemyksiä koulutuksen laadun kehittämisen tarpeesta, jotta koulutuksen aikana saavutettaisiin riittävät valmiudet työelämässä tarvittavaan osaamiseen, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti

Ohjaukseen osallistuvien tehyläisten mielestä harjoittelun aikana opiskelijoiden osaaminen lisääntyy hyvin. Noin 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että harjoittelun oppimistavoitteet täyttyvät lähes aina. Harjoittelulla on todellakin merkitystä ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen kehittymisessä 

Harjoittelun onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

Vastaajat pitivät tärkeimpänä sitä, että työpaikkaohjaajalla on riittäväksi aikaa opiskelijan ohjaukseen. Lisäksi tärkeänä nähtiin, että opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet harjoitteluun.

Vähemmän tärkeänä pidettiin sitä, että oppilaitoksen opettajalla on aikaa harjoittelun ohjaukseen. Vastaukset mukailevat muilta osin opiskelijoiden omia näkemyksiä talven kyselymme perusteella, mutta opiskelijat nostivat lisäksi tärkeäksi kokemuksen siitä, että heitä odotetaan työpaikalla harjoittelun alkaessa.  

Kyselyn tulokset

Arvonnan voittajat

Kyselyyn vastasi Tehy-sovelluksen kautta 11.12.-16.12. välisenä aikana 2 685 tehyläistä.

Vastanneiden kesken arvottiin kaksi 100 € lahjakorttia. Toinen voittajista on Sirpa Puurula Kuopiosta, toinen on Marjo Kotila Helsingistä.