Tehyläiset tyytyväisiä Tehyltä saatuun koronatietoon – 88 prosenttia löytänyt tiedon helposti

Vastaus koronakysymykseen on löytynyt helpoiten verkkosivuilta.

Tehyn kyselyyn vastanneista 85 prosenttia on saanut Tehystä tietoa koronaepidemiasta vähintään melko hyvin. 75 prosenttia piti tietoa täysin ymmärrettävänä. Viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että tieto on ollut osittain ymmärrettävää.   

Tehy kysyi jäsenten arviota Tehyn koronaviestinnän käytettävyydestä. Kysely tehtiin Tehy Pulssilla, joka on Tehyn sovelluksessa. Kyselyyn vastasi 3.4.-8.4.2020 lähes 1300 jäsentä (n=1272).   

88 prosenttia vastaajista on löytänyt vähintään melko helposti koronatietoa Tehyn viestintäkanavista. Erittäin helposti tiedon sanoi löytäneensä noin kolmannes vastaajista. 69 prosenttia on löytänyt kysymykseensä vastauksen verkkosivuilta, 49 prosenttia sosiaalisesta mediasta ja 43 prosenttia uutiskirjeestä. Vähintään neljännes vastaajista on saanut tietoa Tehy-lehdestä, sähköisen asiointipalvelun kautta ja työpaikan omalta luottamusmieheltä. 

Noin kolme neljäsosaa vastaajista on käyttänyt Tehyn koronasivustoa.  

86 prosenttia vastaajista on tyytyväinen Tehyltä saamaansa koronatietoon. Noin 180 vastaajaa ilmoitti avovastauksissa tarvitsevansa lisää tietoa jostakin yksityiskohdasta. Koronasivuston UKK-osiota täydennetään kyselyn perusteella.  

Kyselyn tulokset

Tehy-Pulssi 

Tehyn mobiilisovelluksessa on kyselytyökalu, jonka nimi on Tehy-Pulssi. Sen kautta kysymme tehyläisiltä kantaa ajankohtaisiin asioihin. Vastauksia hyödynnetään Tehyn toiminnassa. 

Tähän kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme 50 € lahjakortin Color4care-verkkokauppaan. Lahjakortin voitti Johanna Koskinen Vanhalinnasta.

Lisätietoja Tehyn mobiilisovelluksesta www.tehy.fi/mobiilisovellus