Tehy tukee vetoomusta ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta

Suomi tarvitsee suunnitelman, joka tukee ikääntyneiden toimintakykyä rajoitteiden aikana ja niiden purkamisen jälkeen.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Tehy tukee verkoston vetoomusta ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta. Verkosto on miettinyt keinoja, joilla toimintakykyä voisi ylläpitää.

Verkosto toteaa, että suojaksi tarkoitettu karanteeni voi tuottaa uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen pitkittyessä olla jopa koronariskejä suurempia. Sosiaaliseen eristäytymiseen, ​liikkumattomuuteen ja yksinäisyyteen liittyy lisääntynyt haurastumisen ja toiminnanvajeiden riski. Yksinäisyys lisää kognition heikkenemisen ja muistisairauden nopeutumisen riskin. Psyykkisen stressin lisäksi myös vähentynyt fyysinen aktiivisuus heikentää terveyden tilaa ja toimintakykyä.

Liikkumista ja toimimista tulisi tukea sekä varmistaa riittävät toimintakykyä tukevat palvelu.

Verkoston keinovalikoimassa on muun muassa kehotus rohkaista yli 70-vuotiaita omatoimiseen liikkumiseen ja ulkoilemiseen. Ulkona on muistettava riittävä turvaväli. Keskeytyneet yksilökuntoutukset, erityisesti kotikuntoutus, on kunnissa käynnistettävä uudelleen. Ympärivuorokautisessa hoidossa sekä palveluasumisessa on syytä jatkaa fysio- ja toimintaterapeuttien käyntejä. Riittävästä suojautumisesta on pidettävä huoli. 

Verkosto toteaa, että ikääntyvien kuntoutuspalveluiden tarjonta oli jo ennen koronaa riittämätöntä.

Ikääntyneiden kuntoutuksen verkosto on kansanedustajien, lääkäreiden, tutkijoiden ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden sekä organisaatioiden epävirallinen verkosto. Sen tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa.