Tehy-Pulssi: Työvuorojen muutokset johtuvat työnantajan tarpeista

Työvuorojen muutoksia kohdanneista tehyläisistä lähes 60 prosenttia ilmoitti, että muutokset tehtiin työnantajan aloitteesta. Omasta toiveesta vuoroa muutti 44 prosenttia ja työkaverin toiveesta 16 prosenttia. Sama henkilö saattoi muuttaa vuoroa useammasta eri syystä.

Kuvateksti
Kuva: Jaakko Martikainen

Yli puolet Tehyn kyselyyn vastanneista on kohdannut työvuorojen muutoksia viimeisten kolmen viikon aikana. Suurin osa vastaajista (80 prosenttia) on suostunut muutoksiin.

Omasta toiveesta johtuvien muutosten määrä kertonee siitä, että työvuorosuunnittelussa ei pystytä ottamaan työntekijöiden tarpeita riittävästi huomioon.

Kyselyyn vastasi helmikuun puolessa välissä yhteensä 1357 tehyläistä. Vastaukset kerättiin Tehyn mobiilisovelluksessa Tehy-Pulssi -työkalulla. Sillä selvitetään tehyläisten kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti, jonka voitti Terhi Suopellonmäki.

Lisätietoja Tehyn mobiilisovelluksesta

Kyselyn tulokset